Fakta, Näkökulmia

Lasinen vanhuus? (audio)

Tutkimusprofessori Salme Ahlström on huolissaan. Suomalainen ikäihminen käyttää alkoholia selvästi reippaammin kuin aikaisemmin ja raittiita senioreita tapaa entistä harvemmin. Jos esimerkiksi suuret ikäluokat jatkavat alkoholin käyttöään nykyiseen tapaan, tuloksena saattaa olla kallis lasku sekä yksilöille että yhteiskunnalle, Salme Ahlström arvioi puheenvuorossaan.

Vielä 60-luvun lopulla Suomessa oli maaseudulla runsaasti iäkkäitä naisia, jotka eivät elämänsä aikana koskaan olleet käyttäneet alkoholia. Nelisenkymmentä vuotta sitten 50–69 -vuotiaista naisista yli puolet oli raittiita, miehistäkin viidennes. Vuoden 2008 juomatapatutkimuksen mukaan saman ikäryhmän naisista raittiita oli enää 14 %, miehistä 12 %.

Eläkeikäisten juominen on yleistynyt ja vastaavasti tilastoidut alkoholiehtoiset haitat mitattuina kuolemilla ja hoitotilastoilla ovat yleistyneet.

– On kuitenkin muistettava, että iäkkäät eivät ole yksi yhtenäinen ikäryhmä. Alkoholin käyttö ja haitat ovat yleisiä ”nuorilla iäkkäillä, mutta eivät enää 70 vuotta täyttäneillä”, muistuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori ja VAK ry:n hallituksen jäsen Salme Ahlström.

Hän pitää tärkeänä, että iäkkäiden alkoholin käytön ja haittojen kehitystä seurataan tutkimuksin, jotta ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja hoitotarpeet voitaisiin kohdentaa oikein. Muuten maksettavaksi saattaa langeta kallis lasku sekä yksilöille että yhteiskunnalle.

Alkoholi ja ikääntyvät Suomessa -puheenvuoro on taltioitu vuoden 2010 Päihdepäivillä.