MENETELMÄT

Vertaistuki

Riippuvuuskuntoutuksessa oppilaat ja henkilökunta ovat tasavertaisia yhteisön jäseniä, jotka tukevat toinen toisiaan.

Lue lisää >>

Vastuu

Oppilaalla on vastuu kuntoutumisestaan. Yhteisössä kannetaan vastuuta toisista sekä arjen askareista.

Lue lisää >>