Mikkeli-yhteisö

Yksilökuntoutus | Mikkeli

Päihdehoidossa oman kuntoutumispolun löytyminen on iso askel ihmiselle, ja lähes yhtä iso askel on oppia kulkemaan sillä polulla. Työkaluja ja oppeja näihin askeliin saa yhteisöltä. Vahvana tukena on vastuuohjaajan kanssa tehty kuntoutussuunnitelma. Sitä päivitetään kuntoutuksen edetessä.

Päihdeongelman taustalla on usein erilaisia haasteita, jotka voivat liittyä ihmisen psyykkiseen, sosiaaliseen tai fyysiseenkin selviämiseen. Nämä todennetaan laajasti alkuarvioinnissa, jonka pohjalta kuntoutuspolkua aletaan yhdessä oppilaan kanssa rakentaa. Jokaisen oppilaan voinnin kehittymistä ja kokemusta kuntoutuksesta arvioidaan viikoittain näihin tarkoitetuilla mittareilla.

Hyvä yhteisöhoito on aina sataprosenttisesti hyvää yksilöhoitoa. Yhteisössä yksilö saa mahdollisuuden tutustua itseensä ja tulla näkyväksi aitona ihmisenä, yksilönä. Ilman yhteisön tukea ihminen jää vaille liittymisen kokemuksia ja vaille mahdollisuutta rakentaa uutta identiteettiään. Yhteisön tarjoama harjoitteluareena on ainutlaatuinen mahdollisuus oppia uusia taitoja ja elämänhallintaa.

Mikkeli-yhteisö ei hoida vain päihdeongelmaa, vaan elämän perustan kuntoon. Moni kokee riippuvuuskuntoutusjakson päättyessä, että on ihan eri ihminen kuin kuntoutuksen alkaessa. Monet voimakkaat tunteet ja ajattelutavat, jotka ovat olleet muutoksen tiellä, ovat väistyneet. Vihan ja pelon tilalle ovat tulleet usko elämään sekä ilo ja tyyneys raittiuden myötä. Yhteisö pystyy vastaamaan apua tarvitsevan ihmisen pyyntöön: ”Antakaa minulle mahdollisuus.”