Päihde- ja peliriippuvuuden hoito

Tarjoamme laadukasta ja vaikuttavaa kuntoutusta huume-, lääke-, alkoholi- ja peliriippuvaisille henkilöille. Kuntoutuksemme perustuu Käypä hoito -suositusten mukaisiin menetelmiin, pitkään kokemukseen sekä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Keskeisessä roolissa on yhteisöhoito, jossa koko yhteisöä käytetään tietoisesti asiakkaan kuntoutusta eteenpäin vievänä tekijänä. Toimimme valtakunnallisesti, ja yksikkömme sijaitsevat Kankaanpäässä ja Mikkelissä. Toimipaikkamme ovat Kelan hyväksymiä palveluntuottajia.

Yksilö- ja parikuntoutus
Kankaanpäässä ja Mikkelissä

Riippuvuusongelman taustalla on usein erilaisia haasteita, jotka voivat liittyä ihmisen psyykkiseen, sosiaaliseen tai fyysiseen selviämiseen. Kuntoutuksen alussa asiakkaan kanssa laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Jokaisella asiakkaalla on koko kuntoutusjakson ajan omaohjaaja. Kuntoutuksen aikana on mahdollista suorittaa myös vankeus- tai sakkotuomio.

Jatkohoito suunnitellaan aina yhdessä lähettävän tahon ja asiakkaan avohoidon kontaktien kanssa. Jatkohoitoon saattaa sisältyä intervallijaksoja toimipaikassamme. Entiset asiakkaat ovat myös aina tervetulleita vierailemaan yhteisön tapahtumissa.

Perhekuntoutus
Kankaanpäässä

Perhekuntoutuksen tärkein tavoite on perhetilanteen tasapainottaminen. Korostamme turvallisen arjen merkitystä, ja tavoitteenamme on vahvistaa perheen sisäistä vuorovaikutusta. A-kodilla on erilliset kuntoutusjaksot raskaana oleville, juuri synnyttäneille vauvaperheille, alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten perheille sekä niille perheille, joissa lapset ovat muualla eivätkä osallistu kuntoukseen. Perhekuntoutukseen on mahdollista ottaa mukaan myös perheen lemmikkieläin.

Kankaanpään A-kodissa on viime vuosina ollut käynnissä hanke, jossa kehitetty päihteitä käyttävien äitien ja perheiden kuntoutusta.

Toimintaan liittyvät tutkimukset, opinnäytetyöt ja muut julkaisut

VAK ry:n sekä sen yksiköiden palveluihin ja toimintaan liittyen on tehtyyn paljon tutkimuksia, opinnäytetöitä sekä muita julkaisuja. Alla olevilla linkeillä löytyvät VAK ry:hyn, Kankaanpään A-kotiin sekä Mikkeli-yhteisöön liittyvät teokset Finna-tietokannasta.