VAK ry

Rekisterin nimi
VAK ry:n asiakasviestintä- ja markkinointirekisteri

Rekisterin pitäjä
VAK ry, mukaan lukien Kankaanpään A-koti ja Mikkeli-yhteisö

Rekisterin yhteyshenkilö
Susanna Teelmäki, susanna.teelmaki@vakry.fi, 02 572 820

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelijät
VAK ry:n asiakasrekisteri on sähköinen henkilötietorekisteri, joka sisältää VAK ry:n ostaja-asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä muiden sidosryhmien tietoja. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseksi. VAK ry:n rekisterissä sekä julkisissa rekistereissä olevia henkilötietoja käytetään ensisijaisesti asiakasviestinnän (mm. uutiskirjeiden, tiedotteiden, kutsujen) toimittamiseksi VAK ry:n ostaja-asiakkaille, yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja muille viestintää tilanneille.

Rekisteristä ja sen käytöstä vastaa VAK ry. Rekisterin käsittelyyn on lisäksi oikeus Kankaanpään A-kodin ja Mikkeli-yhteisön edustajilla. Uutiskirjeen jakelun osalta rekisteriä tarkastelee myös toimituksen tekevä Kumppania Oy.

Rekisterin tietosisältö
– henkilön nimi
– sähköpostiosoite
– organisaatio
– toimiala
– toimitettavat julkaisut (esim. verkkolehti, uutiskirjeet, tiedotteet, kutsut)

Säännönmukaiset tietolähteet
Sähköisistä julkaisuista tilaajan tiedot välittyvät suoraan VAK ry:lle Kumppania Oy:n tarjoaman palvelun kautta. Rekisteriin henkilötietoja kertyy myös VAK ry:n oman toiminnan kautta. Rekisteriin henkilötiedot päivitetään ja tallennetaan manuaalisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin VAK ry:n ulkopuoliseen käyttöön. Jokainen henkilö voi perua kyseessä olevan sähköisen julkaisun tilauksen suoraan julkaisusta löytyvästä linkistä. Lisäksi henkilö voi pyytää hänen poistamistaan rekisteristä kokonaan tai tiettyjen julkaisujen osalta rekisterin yhteyshenkilöltä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään ja ylläpidetään verkkosivuilla olevassa uutiskirjepalvelussa, johon on pääsy ainoastaan VAK ry:n ja Kumppania Oy:n henkilökunnalla. Rekisterin käsittely on teknisesti rajoitettu vain tarkoituksenmukaisille henkilöstön edustajille.

Tarkastusoikeus
Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.