Löytämisen arvoinen paikka

Kankaanpään A-koti Pohjois-Satakunnassa ja Mikkeli-yhteisö Etelä-Savossa tarjoavat riippuvuuskuntoutukseen ja elämänhallintataitojen opetteluun rauhallisen ympäristön sekä kannustavan ja lämminhenkisen ilmapiirin.

OTA YHTEYTTÄ.
Kerromme mielellämme lisää.

A-Koti

Mikkeli-yhteisö

Kankaanpään A-koti tarjoaa yhteisöllistä riippuvuuskuntoutusta yksilöille ja perheille. Karvianjoen rannalla, peltojen ja metsän keskellä sijaitseva A-koti tarjoaa lämminhenkisen, kodinomaisen ympäristön kaikille kuntoutujille.

Mikkeli-yhteisö on VAK ry:n ylläpitämä riippuvuuskuntoutusyksikkö. Kuntoutus perustuu yhteisökasvatukseen ja vertaistukeen. Asiakkaita kutsutaan oppilaiksi, sillä Mikkeli-yhteisöön tullaan opettelemaan uusi, päihteetön elämäntapa.

VAK ry:llä on liki 70 vuoden kokemus yhteisöllisestä riippuvuuskuntoutuksesta. Se tarjoaa laadukasta ja lääkkeetöntä kuntoutusta yksilöille, pariskunnille ja perheille kodinomaisessa miljöössä Kankaanpään A-kodissa ja Mikkeli-yhteisössä.

LASKUTUSTIEDOT
Laskutusasioissa lisätiedot sähköpostitse osoitteesta toimistopalvelut@vakry.fi.

VAK ry:n hallitus 2019

hallituksen puheenjohtaja Kimmo Sainio, toiminnanjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja Anja Sirén, lehtori, YTM
hallituksen jäsen Salme Ahlström, tutkimusprofessori
hallituksen jäsen Marko Kailasmaa, toiminnanjohtaja
hallituksen jäsen Kalervo Koivisto, päätoimittaja
hallituksen jäsen Juha Leistola, A-klinikkatyön johtaja
hallituksen jäsen Seppo Saine, VTM
hallituksen jäsen Jussi Ruokonen, lastenkodin johtaja
hallituksen jäsen Mauno Savolainen, sosiaaliterapeutti

Hallituksen kokouksia pidettiin kuusi. Hallituksen työskentelyyn ovat osallistuneet myös Kankaanpään A-kodin johtaja Marikki Forell ja Mikkeli-yhteisön johtaja Kyllikki Klemm.

Osaamisesi kiinnostaa meitä.

Kerro itsestäsi

Lopputyön aiheena
VAK ry:ssä olemme avoimia uusille näkökulmille ja yhteistyökuvioille. Riippuvuuskuntoutusta on tarkasteltu opinnäytetöissä ja tutkimuksissa monipuolisesti sosiaalityön ja terveydenhuollon näkökulmista. Työntekijöiden ja asiakkaiden ääntä ei ole unohdettu.

Työharjoittelupaikkana
Monet sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat saaneet ensikosketuksen työelämään VAK ry:n riippuvuuskuntoutusyksiköissä. Tarjoamme monipuolisen katsauksen yhteisöllisen laitoskuntoutuksen hoitomuotoihin ja toimintatapoihin.