Yhteisöllinen päihde- ja riippuvuuskuntoutus Kankaanpään A-kodissa ja Mikkeli-yhteisössä.

Turvallisessa yhteisössä ja ammattitaitoisen henkilökunnan avulla jokaiselle löydetään keinoja uuden, riippuvuudesta vapaan elämänvaiheen aloittamiseen. Sekä Kankaanpään A-kodin että Mikkeli-yhteisön palveluihin kuuluvat yksilö- ja parikuntoutus. A-koti tarjoaa lisäksi perhekuntoutusta.

Muutos on mahdollista.

Kankaanpään A-kodin 70-vuotisjuhlavuoden tunnus, jossa logo ja numero 70.

Millaista riippuvuuskuntoutus on?

Taustalla Kankaanpään A-kodin miljöön rakennus. Etualalla kolme henkilöä kävelemässä kohti rakennusta.

Yhteisö tarjoaa vertaistukea ja turvaa

Vertaistuki on merkittävä apu kuntoutumisessa. Asiakkaat harjoittelevat ottamaan vastuuta itsensä lisäksi myös muista. Henkilökuntamme tukee kokonaisvaltaisesti päihteettömän elämän rakentamisessa.

Kankaanpään A-kodin pihalla henkilö heittämässä koripalloa koriin.

Motivaation löytymiseen ja ylläpitämiseen panostetaan

Kuntoutuksen lähtökohtana on aina asiakkaan yksilöllisyyden arvostaminen. Kuntoutuja oppii ymmärtämään omaan motivaatioonsa vaikuttavia tekijöitä ja vahvistamaan myönteisiä selviytymiskeinojaan.

Kankaanpään A-kodin pihapiirissä, vehreällä koivukujalla aikuinen ja lapsi kävelemässä käsi kädessä pois päin.

Tavoitteena laaja-alainen elämäntavan muutos

Riippuvuusongelma vaikuttaa usein moneen elämän osa-alueeseen. Kuntoutuksessa yksilö, pariskunta tai perhe saa ohjausta elämään, jota riippuvuus tai sairaus ei ohjaa. Uskomme, että muutos on mahdollista.

Kankaanpään A-kodin ja Mikkeli-yhteisön taustalla on vuonna 1948 perustettu yhdistys, VAK ry. Tavoitteemme ovat:

  1. Toimimme päihde- ja peliriippuvuusongelmaisten elämäntilanteen parantamiseksi yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
  2. Tarjoamme turvallisen ja elämänmuutosta edistävän kuntoutusyhteisön.
  3. Olemme aktiivisesti mukana päihdehoitoalan verkostossa ja pyrimme ehkäisemään syrjäytymistä.
Henkilöt pyöräilemässä puista siltaa pitkin veden yli .

Asiakkaamme kertovat

”Oppi ei tule pakotettuna työntekijöiden puolelta, vaan vertaisilta. Kauemmin yhteisössä olleet opettavat uusia tulokkaita. Mikkeli-yhteisössä yhteisö on läsnä koko ajan. Päätökset tehdään yhteisön tuella. Kaikki pyrkivät samaan suuntaan – pois vanhasta, kohti uutta elämää.”

”Olin käyttänyt päihteitä 13-vuotiaasta lähtien ja olin vaikeassa opiaattikoukussa. Kun sain tietää olevani raskaana, pyysin apua neuvolasta. Sopeutuminen Kankaanpään A-kodin perheyhteisöön ja omat vieroitusoireet tuntuivat aluksi vaikeilta, mutta vastaanotto oli lämmin ja avulias.”

Ajankohtaista