A-koti

Kankaanpään A-koti on 40-paikkainen yhteisöllistä ja ammattitaitoista riippuvuuskuntoutusta tarjoava yksikkö Satakunnassa, Kankaanpäässä. Tarjoamme apua päihde- ja toiminnallisiin riippuvuuksiin yksilöille, pareille ja perheille. Kuntoutuksessa huomioimme myös psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet, ja pyrimme auttamaan asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti.

Toimipaikallamme on pitkä historia laadukkaan riippuvuuskuntoutuksen edistäjänä. Myös vankeusrangaistuksen suorittaminen kuntoutuksen aikana on meillä mahdollista. Osaavaa henkilökuntaamme on paikalla ympäri vuorokauden.

Paikkavaraukset arkisin klo 8-16:

Menetelmät

Kuntoutuksessa tähdätään kohti kokonaisvaltaista elämänmuutosta. Yhteisöhoito ja vertaistuki ovat tärkeä osa laadukasta ja tutkittuihin menetelmiin pohjautuvaa kuntoutusta.

Hoitomenetelmät ja tukipalvelut

 • Yhteisöhoito
 • Omaohjaajuus
 • 12-askeleen ohjelma
 • Motivoiva haastattelu
 • Terapeuttiset yksilökeskustelut
 • Monimuotoiset ryhmätoiminnot
 • Toiminnallisuus ja kuntouttava työryhmätyöskentely
 • Psykososiaaliset menetelmät
 • Korva-akupunktio
 • Luovat menetelmät (mm. liikunta, kirjoittaminen, musiikki)
 • Yksilöity lääkehoito
 • Lääkäripalvelut
 • Etuuspalvelut

Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus osallistua NA-, AA- tai GA-ryhmiin viikoittain.

Asta-työskentely

A-kodilla on käytössä ASTA-työskentelyn® toimintamalli, joka tarkoittaa kuntoutuksen asiakaslähtöistä suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Peruslähtökohtia ovat asiakkaan elämäntilanne sekä hänen oma motivaationsa muutokseen ja riippuvuudesta toipumiseen.

Toimintamallissa asiakkailta saatu palaute on merkittävässä roolissa yksilöllisen kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoite on tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan ja auttaa asiakasta etenemään muutosvaiheesta seuraavaan.

Perhekuntoutuksen menetelmät

A-kodin perhekuntoutuksessa riippuvuus- ja perhekuntoutus kulkevat käsi kädessä – tarjoamme kuntoutusta koko perheelle. Perhekuntoutuksessa on yksilölliset kuntoutusohjelmat raskaana oleville, vauva-, päiväkoti -ja kouluikäisten lasten perheille sekä niille perheille, joissa lapset ovat muualla eivätkä osallistu kuntoutukseen.

Kuntoutusjaksomme tähtäävät vanhemman päihteettömyyteen/pelaamattomuuteen, kykyyn löytää keinoja arjessa selviytymiseen, tunne-elämän taitojen kehittymiseen sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteen vahvistamiseen.

Vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen kuntoutus nojaa kiintymyssuhde- ja mentalisaatioteoriaan – traumanäkökulma huomioiden. Käytössä ovat mm. perhetyön menetelmät sekä Hoivaa ja leiki -interventio. Riippuvuuden hoidossa hyödynnetään yksilökuntoutuksen menetelmiä. Moniammatillinen tiimimme hyödyntää systeemistä työotetta.

Mitä meistä on sanottu

”Parasta mitä minulle on pitkään aikaan tapahtunut. A-koti oli ainoa paikka, joka on auttanut minua pysymään päihteistä erossa. Arvot ja ajatukseni ovat muuttuneet täysin. Olen saanut uusia toipumista tukevia ihmissuhteita.”

”Olette kirjaimellisesti pelastaneet minun ja lapseni elämän! Teette työtänne sydämestänne ja jokaisesta solustanne. Olen päivittäin kiitollinen mahdollisuudestani olla A-kodilla. Tiedän ettei se ole itsestäänselvyys.”

Päivä A-kodissa

Arkipäivisin

Yhteisön arkea rytmittää viikko-ohjelma, johon kuuluu kuntoutussuunnitelman mukaisesti teemoitettuja ryhmätoimintoja, luentoja, yksilötyöskentelyä, kirjallisia tehtäviä ja verkostotyötä.

Päivän aikana suoritetaan myös kuntouttavaa työskentelyä, kuten siivoustehtäviä, piha-alueiden ja päivällishetkien järjestelyjä. Toisinaan retkeilemme erilaisiin kohteisiin.

Kerran viikossa kokoontuu koko talon yhteisökokous, joka on tärkeä foorumi yhteiselle päätöksenteolle ja asioiden käsittelylle.

Kankaanpään A-kodin oleskelutila, jossa viherkasveja, nojatuoleja, televisio ja seinillä valkotauluja.

Arki-iltaisin ja viikonloppuisin

Päiväohjelman jälkeen moni viettää aikaa ulkoillen, harrastusmahdollisuuksien parissa tai vertaisryhmissä keskustellen. Kuntoutuksen aikana on mahdollista käydä NA-, AA- tai GA-ryhmissä. Ryhmiä on tarjolla lähes jokaiselle päivälle. Kannustamme kaikkia asiakkaitamme tutustumaan myös vertaisryhmätoimintaan.

Viikonloppuisin ohjattua päiväohjelmaa on vähemmän kuin arkisin, mutta vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ovat hyvät. A-kodilta pääsee käymään myös esimerkiksi kirkossa, uimassa sekä kirjastossa.

Omaisten vierailuja ja kotiharjoitteluja järjestetään etupäässä viikonloppuisin.

Henkilökuntamme on paikalla ympäri vuorokauden.

Lähikuva henkilöiden käsistä pelaamassa sanapeli-Scrabblea. Pelilaudalla kirjoitettuna sanat tahto, rauhat ja kuha.

Henkilökunta

Moniammatillinen tiimimme koostuu lähihoitajista, sairaanhoitajista, sosionomeista, sosiaalityöntekijöistä ja lääkäristä. Hoitohenkilöstön lisäksi A-kodin tukipalveluissa työskentelee toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajia, keittiöhenkilökuntaa, toimistotyöntekijöitä ja puhtaanapidon henkilökuntaa.

A-koti johtaja Heidi Viljanen

Kankaanpään A-kodin johtaja
Heidi Viljanen
(YTM, sosionomi AMK)
044 730 8814

 

A-koti Kirsi Jokela

Yksilökuntoutuksen palveluvastaava
Kirsi Jokela
(sairaanhoitaja, psykiatrinen hoito)
044 572 1306

A-koti Laura Räsänen

Perhekuntoutuksen palveluvastaava
Laura Räsänen
(sosiaalityöntekijä YTM)
044 730 8818

A-koti Teija Vanhatalo

Tukipalveluiden palveluvastaava
Teija Vanhatalo
(sairaanhoitaja AMK)
044 572 8213

A-koti henkilökunta

Kankaanpään A-kodin työryhmää

Yhteystiedot

Kankaanpään A-koti
puh. (02) 572 820
Hirvikankaantie 226
38770 Lohikko
a-koti@vakry.fi

Yksilökuntoutus Nelonen:
044 745 7322

Yksilökuntoutus Vitonen:
044 745 7323

Yksilökuntoutus Joukanen:
044 572 8218

Perhekuntoutus:
044 572 8226

Kankaanpään A-kodin omavalvontasuunnitelma (PDF)

Kankaanpään A-kodin tervetulokirje (PDF)

Yhteydenotto