Omavalvonnalla tarkoitetaan niitä keinoja ja toimia, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjä ja palveluntuottaja valvovat, seuraavat ja arvioivat toimintaansa. Omavalvonnalla varmistetaan asiakkaiden yhdenvertaisuus sekä palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu. 

1.1.2024 voimaan tullut valvontalaki velvoittaa julkisia ja yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia laatimaan ja julkaisemaan palveluyksikkökohtaisen omavalvontasuunnitelman. 

Omavalvontasuunnitelma on palveluyksiköittäin laadittavaa asiakirjaa ja päivittäisen toiminnan työväline, johon palveluntuottaja kirjaa kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palveluntuottaja ja henkilöstö valvoo palveluyksikköä, toimintaa ja henkilöstön riittävyyttä ja sen muutoksia sekä palvelujen laatua.

(Lähde: Valvira)

Kankaanpään A-kodin omavalvontasuunnitelma (PDF)

Mikkeli-yhteisön omavalvontasuunnitelma (PDF)