Toiminta-ajatus

VAK ry:n tarkoituksena on edistää ja tukea kuntoutuspalveluiden saatavuutta omatoimisesti hoitoon hakeutuville päihde- ja muille riippuvuusongelmaisille sekä vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja pyrkiä vapaaehtois- ja viranomaistahojen tehostamiseen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

VAK ry:n hallituksen kokoonpano

Sainio Kimmo puheenjohtaja
Ahlström Salme jäsen
Ikonen Yrmy jäsen
Kailasmaa Marko varapuheenjohtaja
Koivisto Kalervo jäsen
Nordman Roger jäsen
Saine Seppo jäsen
Ruokonen Jussi jäsen
Savolainen Mauno jäsen
Siren Anja jäsen

Hallituksen jäsenet edustavat perustajajäseniä ja ovat alalla toimineita henkilöitä. Hallituksen työskentelyyn osallistuvat myös Mikkeli-yhteisön johtaja Sini Korva ja Kankaanpään A-kodin johtaja Heidi Viljanen 

Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Sainion yhteystiedot: sähköposti kimmo.sainio@vakry.fi ja puhelin 050 338 5150.

Järjestöihin kuuluminen

  • Päihdetoimijoiden valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä (PÄIVYT) yhdistystä edustavat Kimmo Sainio ja Sini Korva.
  • Yhdistys on lisäksi jäsenenä Suomen sosiaali- ja terveys ry:ssä (SOSTE), Pirkanmaan päihdepalvelujärjestöt ry:ssä sekä Kumppanuustalo Artteli ry:ssä.
  • Kankaanpään A-koti ja Mikkeli-yhteisö ovat Euroopan Terapeuttisten Yhteisöjen liiton, The European Federation of Therapeutic Communities (E.F.T.C.)  jäseniä.
  • Yhdistys on myös Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät ry:n (STERY RY) jäsen. Hallituksessa yhdistystä edustaa Sini Korva.
  • Kankaanpään A-koti ja Mikkeli-yhteisö ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ehkäisevän päihdetyön verkoston jäseniä.

Tilinpäätökset