Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö

Vuoden 2021 toimintakertomus julkaistu

VAK ry:n 74. toimintakauden, vuoden 2021 aikana yhdistyksessä keskityttiin kuntoutustoiminnan kehittämiseen ja aloitettiin henkilöstön toimenkuvien selkeyttäminen. Covid-19-pandemia aiheutti kuntoutustoiminnalle monia uusia käytäntöjä. Perhekuntouttamisen kehittämisprojektia jatkettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoituksella.

Toimintavuonna työstettiin VAK ry:n strategiaa sekä hallituksen että henkilöstön voimin. Tarkoituksena on kirkastaa yhteisiä tavoitteita laadukkaan päihdekuntoutuksen toteuttamiseksi. Vaikka asiakaskysyntä vaihteli molemmissa toimintayksiköissä, oli toimintavuosi taloudellisesti tyydyttävä.