Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti

Työharjoittelu Kankaanpään A-kodissa 

Ohjaajien supertaidot ja työtehtävien monipuolisuus nousivat työharjoittelujakson parhaiksi puoliksi. Vaikka työ on vaativaa, Kankaanpään A-kodilla pidetään huolta kaikkien jaksamisesta.  

Sosionomi-diakonin tutkintoa opiskeleva Maria Pirttikangas on ollut suorittamassa opintojensa ensimmäistä työharjoittelujaksoa Kankaanpään A-kodissa vitosyhteisössä. Maria on nähnyt opintojensa kautta jo aiemmin päihdekuntoutuspuolen toimintaa ja halusi syventyä siihen lisää.  

– A-koti oli sijainniltaan sopiva paikka ja muutenkin tuttu, joten harjoitteluun hakeminen sujui mutkattomasti suoraan johtaja Heidi Viljasen kautta, Maria toteaa.  

Maria lähti työharjoittelujaksolle avoimin mielin ja uteliaisuudella. Hän arvosti suuresti jo etukäteen päihde- ja riippuvuuskuntoutuksessa tehtävää työtä.  

– Kuntoutustyö on käsittämättömän arvokasta ja sitä tehdään suurella sydämellä. Ihmisille annetaan uusi mahdollisuus elämään ja eväät siinä pärjäämiseen. Harjoittelun aikana tämä käsitys on vain vahvistunut positiivisessa mielessä, Maria sanoo.

Työharjoittelu opetti supertaitoja 

Työharjoittelunsa aikana Maria on päässyt osallistumaan monipuolisesti erilaisiin tehtäviin. Hän on osallistunut kahdenkeskisiin keskusteluihin, tehnyt kirjaamisia, auttanut kuntoutussuunnitelmien laatimisessa sekä ollut mukana erilaisissa ryhmätoiminnoissa ja tulohaastatteluissa.  

– Sain hyvän perehdytyksen työyhteisöltä ja pääsin heti mukaan porukkaan. Ensimmäiset 2–3 viikkoa meni vilpittömästi ihastellessa ja ihmetellessä toimintaa. Oli hienoa, että sain rauhassa laskeutua talon ilmapiiriin, Maria kiittää.   

Ohjaajien osaaminen ja ammattitaito tekivät vaikutuksen. 

– Ihailen suuresti ohjaajien supertaitoa poimia keskustelujen rivien välistä pienetkin tiedonjyväset. Tämä edellyttää kokemusta ja ammattitaitoa, kehuu Maria.  

Työharjoittelu toteutettiin kahdessa eri osassa. Toisessa vaiheessa Maria tuli itsekin rohkeammaksi ja uskalsi ottaa enemmän kantaa asioihin.  

– Opin ja ymmärsin, että tässä työssä pääsee pitkälle kuuntelemalla, näkemällä ja kohtaamalla. On tärkeää, että työssä pystyy olemaan vapautunut ja oma itsensä. Tähän A-kodin hyvä työyhteisö antaa mahdollisuuden, Maria sanoo.   

Ohjaajien osaaminen ja ammattitaito tekivät vaikutuksen. 

Marialla on itsellään pitkä työhistoria ja ura musiikin parissa. Vaikka hän tietoisesti pyrkikin jättämään aiemman ammattitaitonsa uusien opintojen ulkopuolelle, on siitä ollut myös hyötyä.  

– Työkokemuksen kautta tulleet ihmistuntemuksen sekä läsnäolon taidot ovat tärkeitä tässäkin työssä. Myös jännityksen hallintaan liittyvästä osaamisestani on ollut hyötyä asiakkaiden ohjaamisessa, Maria toteaa. 

Työssä jaksaminen on yhteinen asia 

Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa työharjoittelu on tärkeää, mikä näkyy työpaikoilla. Marian mukaan on hienoa, että opiskelijat rikastuttavat työyhteisöä.  

– Olin opiskelijana yhtä lailla osa työyhteisöä – sen aisti myös asiakkaista, Maria iloitsee huomiostaan.  

Työ päihde- ja riippuvuuskuntouksen parissa on välillä raskasta ja Maria kokeekin, että tarvitsee vielä työkaluja jaksamisen hallintaan. Hän ei kuitenkaan jäänyt asiassa yksin, sillä työyhteisössä pidetään huolta toisistaan.  

– Työporukassamme vitosyhteisössä tuli tunne, että kaikilla oli kollektiivinen vastuu yhteisestä jaksamisesta. Itsellänikin oli yksi raskaampi tilanne, josta heti otettiin yhteisössä koppia ja se purettiin yhdessä, Maria kertoo.  

Olin opiskelijana yhtä lailla osa työyhteisöä – sen aisti myös asiakkaista.

Kohdataan ihminen ihmisenä 

Työharjoittelu A-kodissa on tuonut Marialle ennen kaikkea vahvistusta jo aiemmin opittuun. Keskeisimpänä oppina harjoittelujaksolta hän vie mukanaan kohtaamisen merkityksen.  

– Tänä päivänä korostetaan itsenäisyyttä ja yksin pärjäämistä, mutta todellisuus ei aina mene niin. A-kodin asiakkaiden kohdalla huomaa, kuinka ikävää on, kun ihminen ei ole tullut nähdyksi eikä kuulluksi. Meidän pitäisi muistaa huomata ihminen ja kohdata toinen ihmisenä, huolimatta taustoista tai tilanteista, Maria painottaa.  

Tulevaisuuteen Maria suhtautuu yhtä uteliain ja avoimin mielin kuin työharjoitteluun. A-koti on hänelle ehdoton vaihtoehto myös mahdollisena työpaikkana.  

– Tulisin tänne mielelläni töihin, ja usein käykin niin, että opiskelija palaa ensimmäiseen harjoittelupaikkaansa. Minulla on kuitenkin vielä sellainen ”Liisa ihmemaassa” -fiilis ja kaikki alaan liittyvää kiinnostaa, Maria miettii.