Henkilökunta, Mikkeli-yhteisö

Päihdekuntoutuksen omaohjaajan työn ytimessä ovat kohtaamiset

Päihdekuntoutuksessa omaohjaajalla on tärkeä rooli. Työhön sisältyy paljon suunnittelua ja johdonmukaista tekemistä, mutta joskus parhaat keskustelut syntyvät yllättäen pienissä kohtaamisissa.  

Mikkeli-yhteisö oli Marianne Ertmanille tuttu paikka, kun hän aloitti siellä ohjaajan työnsä vuoden 2022 lopussa. Marianne oli tehnyt Mikkeli-yhteisössä aiemmin sijaisuuksia ja työharjoittelun ennen kuin sai vakituisen työn. Ohjaajan rooli tiiviissä työyhteisössä on Mariannelle enemmän kuin mieluisa.  

– Voin sanoa suoraan, että Mikkeli-yhteisö on paras työpaikka, missä olen ikinä ollut. Täällä sekä asiakkaat että työntekijät kohdataan tasavertaisina ihmisinä. Työhön saa riittävästi tukea, ilmapiiri on hyvä ja huumoria löytyy, listaa Marianne.  

Mariannella on lähihoitajan, sosionomin ja neuropsykiatrisen valmentajan koulutukset, jotka muodostavat hyvän pohjan ohjaajan laajan työnkuvan hoitamiseen. Työhön kuuluu muun muassa pienryhmien vetämistä sekä Mikkeli-yhteisön kuntoutusasiakkaiden eli oppilaiden omaohjaajana toimimista. Lisäksi tehtäviin sisältyy ryhmätoiminnan ja ohjauksen suunnittelua, jonka tueksi kuunnellaan myös oppilaiden toiveita. 

Voin sanoa suoraan, että Mikkeli-yhteisö on paras työpaikka, missä olen ikinä ollut.

Omaohjaaja saa aikaan elämänmittaisia vaikutuksia  

Ryhmissä toimiminen on keskeinen osa yhteisöhoidon toteuttamista. Ryhmätilanteissa ohjaajan vuorovaikutustaidot nousevat keskeiseen rooliin.   

– Ohjaajalla on mielestäni oltava herkkyyttä lukea ryhmää kokonaisuutena, mutta tunnistettava yksittäisten jäsenten tarpeita ja tavoitteita. Tarpeen mukaan ohjaaja auttaa sanoittamaan ryhmäläisten tunteita ja ohjaa esimerkiksi haastavissa vuorovaikutustilanteissa, Marianne kertoo. 

Ryhmätapaamiset ja ohjaustilanteet rytmittävät päivää, mutta ohjaajan tehtävä on tarjota tukea muissakin kohtaamisissa. Ohjaaja on läsnä kaikissa arjen hetkissä ohjaten ja ollen rinnalla. 

–  Pienet kohtaamiset päivän välissä ovat tärkeitä. Hyvä keskustelu voi syntyä vaikkapa ruokapöydässä tai käytävällä, Marianne huomauttaa.  

Päihderiippuvuudesta toipuminen ei ole ainoa asia, jonka oppilaat vievät Mikkeli-yhteisöstä mukanaan.  

– Ei voi ajatella, että kuntoutusjakson ainoa onnistuminen on asiakkaan raitistuminen. Uskon, että jokainen kohtaaminen on merkityksellinen ja rinnalla elämisestä jää pysyvä vaikutus. Olen iloinen, että saan tehdä näin omien arvojeni mukaista työtä ja auttaa toisia elämässä eteenpäin, toteaa Marianne.

Pienet kohtaamiset päivän välissä ovat tärkeitä. Hyvä keskustelu voi syntyä vaikkapa ruokapöydässä tai käytävällä.

Mikkeli-yhteisössä saa tehdä työtä omana itsenään ilman ennakkoluuloja  

Mariannen vahvuus on tehdä työtä omana itsenään persoonallisuuttaan hyödyntäen.  

– On hienoa, että työnantaja näkee jokaisen työntekijän arvon ja antaa vapauden toimia näin. Monipuolinen koulutustausta luo hyvän pohjan, mutta työssä kokemus on valttia, Marianne alleviivaa.  

Oma henkilökohtainen kokemus päihderiippuvuudesta auttaa asettumaan oppilaan asemaan. Kohdatessaan uusia oppilaita Marianne haluaa aloittaa yhteistyön puhtaalta pöydältä ilman ennakkoluuloja. 

– En halua lukea papereita etukäteen vaan tavata henkilön ja yhdessä keskustellen tutustua ihmiseen. On tärkeää muodostaa oppilaan kanssa yhteinen todellisuus, jotta luottamus pystyy syntymään, korostaa Marianne.  

Toimiva suhde omaohjaajan kanssa kuntoutusjakson aikana on avainasemassa. Kullekin oppilaalle nimetään kaksi omaohjaajaa, joista toinen toimii tarvittaessa sijaisena. Ensisijainen omaohjaaja on kuitenkin luottohenkilö monelle ja luottamuksen synnyttäminen on hyvin tärkeää. 

On tärkeää muodostaa oppilaan kanssa yhteinen todellisuus, jotta luottamus pystyy syntymään.

Muuttuva päihdetyö tuo haasteita  

Jatkuva kouluttautuminen sekä ajan hermolla eläminen kuuluvat työnkuvaan. Ikuiseksi opiskelijaksi itseään kutsuva Marianne opiskelee parhaillaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Lisäksi hän hyödyntää työnantajan tarjoamat mahdollisuudet osaamisen lisäämiseen.  

– Nautin opiskelusta vapaa-ajallani, mutta on hienoa, että työnantaja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua erilaisiin asiantuntijatapahtumiin sekä koulutuksiin. 

Ajankohtaisena haasteena Marianne näkee alati muuttuvan päihderiippuvuuksien kirjon. Erityisesti mielenterveysongelmien lisääntyvä vaikutus päihderiippuvuuksissa tuo lisähaasteita työhön.  

– Aiemmin keskityttiin päihderiippuvuuden hoitoon, mutta nyt pohditaan, että pitäisikö psyykkinen puoli hoitaa kuntoon ensin ja onko päihdekuntoutus silloin oikea paikka. Myös huumeet ovat muuttuneet ja vaikuttavat mieleen entistä arvaamattomin tavoin – ongelmat ovat monimutkaistuneet. Tähän tilanteeseen tarvittaisiin lisää osaamista ja koulutusta, jotta työssään voi tarjota riittävästi apua ja tukea, peräänkuuluttaa Marianne.  

Erityisesti mielenterveysongelmien lisääntyvä vaikutus päihderiippuvuuksissa tuo lisähaasteita työhön.