Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö, Peliriippuvuus

Peliriippuvuus on voitettavissa  

Peliriippuvuus on elämänlaatuun vaikuttava ongelma, jonka syyt ja muodot ovat moninaiset. Kankaanpään A-koti ja Mikkeli-yhteisö kuntouttavat ongelmallisesti pelaavia ihmisiä muuan muassa kognitiivisen terapian lähestymistavoilla ja yhteisöhoidon menetelmällä. Toipuminen alkaa rehellisyydestä ja ongelmien kohtaamisesta.  

Kankaanpään A-kodin ohjaaja Maria Jokinen kertoo, että peliriippuvuus on haastava ja vaikeasti tunnistettava ongelma, sillä se on usein osa isompaa ongelmien vyyhtiä.  

– Asiakkaiden peliriippuvuuden ilmenemismuodot ovat moninaiset. Toisilla on pääsääntöisesti ongelmia juuri pelaamisen kanssa. Peliriippuvuutta voi kuitenkin esiintyä yhdessä päihdeongelman kanssa ja usein peliriippuvuuden taustalta löytyy lisäksi mielenterveydenhäiriöitä, kertoo Maria.   

Peliriippuvuus paljastuu usein sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaana olemisen myötä. Kyseessä on laajamittainen ongelma, joka heijastuu henkilön talouteen mielenterveyteen, sosiaalisiin suhteisiin, terveyteen sekä kokonaisvaltaiseen elämäntilanteeseen.   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen tutkimuksen (Suomalaisten rahapelaaminen 2023) mukaan 15–74-vuotiaista suomalaisista 70 prosenttia oli pelannut rahapelejä 12 viime kuukauden aikana. Neljä prosenttia pelasi kohtalaisen riskin tai ongelmapelaamisen tasolla, mikä tarkoittaa, että noin 151 000 suomalaisella on rahapeliongelma, joka aiheuttaa pelaajalle haittoja tai riippuvuuden oireita. Rahapelaaminen ja siihen liittyvät ongelmat ovat yleisimpiä miehillä ja nuorilla aikuisilla.

Peliriippuvuus infograafi

Peliriippuvuus on haastava ja vaikeasti tunnistettava ongelma, sillä se on usein osa isompaa ongelmien vyyhtiä. 

Ongelmallisesti pelaavia asiakkaita kuntoutetaan sekä Kankaanpään A-kodilla että Mikkeli-yhteisössä. Useimmilla riippuvuus liittyy nimenomaan rahapeleihin. Työntekijöiden laaja ja monipuolinen koulutustausta tukee peliriippuvaisten hoitoa, ja moni on käynyt myös THL:n peliriippuvuuteen liittyvän koulutuksen. Maria tuo esiin myös työntekijöiden pitkät työurat ja kokemuksen.   

– Työ ja käytännön kokemus riippuvuuksien hoitotyöskentelyssä auttaa. Työnantaja mahdollistaa meille jatkuvan koulutuksen, jotta voimme aina tarvittaessa täydentää osaamistamme, sanoo Maria.     

Uusien toimintamallien rakentaminen  

Peliriippuvuuden tärkeimpänä hoitomuotona ovat erilaiset terapiat, joista keskeisimpänä on kognitiivinen käyttäytymisterapia. On olemassa myös päihdekuntoutuspuolelta tuttu 12 askeleen malli, jollainen on sovellettu peliriippuvuuksien hoitoon.  

– Terapian lisäksi hyödynnetään rentoutuksia ja mielikuvaharjoituksia, joilla pyritään vähentämään tilanteeseen liittyvää ahdistusta. Käytettävissä on myös erilaisia itsehoitoryhmiä, palvelevia puhelimia sekä kokemusasiantuntijoita, Maria luettelee.   

Asiakkaan tilanne kartoitetaan kattavasti, jotta tunnistetaan kaikki tuen tarpeet. Tärkeää on asiakkaan oma tavoitteenasettelu, jonka myötä ongelmanratkaisua lähdetään rakentamaan.   

– Peliriippuvuuden hoidossa pyritään tunnistamaan virheellisiä ajatuksia ja uskomuksia, joita pelaamiseen liittyy. Samalla lähdetään luomaan uusia toimintamalleja, jotka estävät pelaamisen. Mitä esimerkiksi tehdään päivänä, jolloin on tiedossa, että saa rahaa? Näihin tilanteisiin pyritään laatimaan uusia toimintamalleja. kertoo Maria.  

Peliriippuvuuden hoidossa pyritään tunnistamaan virheellisiä ajatuksia ja uskomuksia, joita pelaamiseen liittyy.

Yhteisö kannustaa rehellisyyteen    

Kankaanpään A-kodilla sekä Mikkeli-yhteisössä keskeisin hoitokeino yhteisökuntoutus on tärkeä myös peliriippuvuuden hoidossa. Yhteisö on paikka, jossa voi käsitellä esimerkiksi pelaamiseen liittyviä häpeäntunteita sekä rakentaa uudelleen sosiaalisia taitojaan.   

– Peliriippuvuus on eristävä ilmiö ja ihminen jää usein yksin ongelmansa kanssa. Yhteisö on kuntoutujalle voimavara, joka kannustaa rehellisyyteen ja vastuullisuuteen. Yhteisö auttaa tuomaan ongelmat päivänvaloon käsiteltäväksi, sanoo Maria.   

Kun hoidetaan peliriippuvuutta, keskeistä on miettiä keinoja, joilla estää retkahduksia.  Päihteiden välttäminen on helpompaa kuin rahan välttäminen, sillä raha on läsnä arjessa monin tavoin, vaikkei sitä itsellä olisikaan.   

– Peliriippuvaiselle erityisen tärkeä on Retkahduksen Ehkäisy -ryhmässä käyminen. Ryhmässä työskennellään oman motivaation kanssa ja mietitään keinoja, joilla retkahdus voidaan estää. Asiakkaiden on mahdollista jatkaa varsinaisen kuntoutusjakson jälkeen intervallikuntoutuksessa, jolloin asiakkaaseen ollaan säännöllisesti yhteydessä A-kodilta. Tällöin voidaan tukea asiakasta esimerkiksi jo ennalta tiedetyissä riskitilanteissa. Kotijaksolta palataan takaisin kuntoutukseen vahvistamaan pelaamattomuutta, Maria kertoo. 

Yhteisö on kuntoutujalle voimavara, joka kannustaa rehellisyyteen ja vastuullisuuteen.

Peliriippuvaisen ihmissuhteet ovat voineet kärsiä esimerkiksi rahanlainailun ja valehtelun takia. Kuntoutuksen aikana tehdään myös läheisneuvonpitoa ja autetaan suhteiden uudelleenrakentamisessa.   

Maria toivoo, että peliongelmista ja peliriippuvuudesta puhuttaisiin enemmän, jotta ongelma tunnistettaisiin ja ongelmallisesti pelaavat ihmiset osaisivat hakeutua paremmin hoitoon. Pahimmassa tapauksessa epätoivoinen tilanne ajaa epätoivoisiin tekoihin, kuten itsemurhaan.   

– Peliriippuvuus on ongelma, joka tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Nyt teemme töitä pääasiassa rahapeli- ja nettipeliriippuvaisten kanssa, mutta pelaamisen muotoja on paljon ja ne voivat ottaa ison otteen elämästä. Tällöin ongelman tunnistaminen sekä puheeksiotto on tärkeää – tähän tarvitaan vielä tukea ja apua, Maria korostaa.  


Tukea ongelmapelaamiseen 

Auttavat linjat 

  • Peluurin auttava puhelin: 0800 100 101 (ma-pe klo 12–18) 
  • Peluurin chat: peluuri.fi (ma, ke ja pe klo 12–15) 

Testejä 

Vertaisryhmiä  

Muita tukipalveluita