Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö

Monipuolinen oppilaitosyhteistyö

Oppilaitosyhteistyö on tärkeä osa päihde- ja riippuvuuskuntoutuksen toimintaa. Se tukee tulevien ammattilaisten koulutusta sekä lisää tietoisuutta päihteiden haitoista ja niiden hoidosta yhteiskunnassa. 

VAK ry:n molemmat yksiköt, Kankaanpään A-koti sekä Mikkeli-yhteisö, tekevät monipuolista yhteistyötä erilaisten oppilaitosten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Keskeisimpänä yhteistyön muotona on työharjoittelu, johon saapuvat opiskelijat ovat pääasiassa lähihoitaja-, sairaanhoitaja- tai sosionomiopiskelijoita. 

– Harjoittelijoiden rooli on meille tärkeä ja merkityksellinen. Pääsemme tarkastelemaan ja perustelemaan työtämme uudella tavalla opiskelijoiden tuomien havaintojen, oppimisen ja kysymysten kautta. Toisaalta opiskelijat tuovat meille tuoretta tietoa teorian tasolla, kertoo Mikkeli-yhteisön johtaja Sini Korva

Toiminnan jatkuvuuden kannalta työharjoitteluiden merkitys on iso sillä näin uudet ammattilaiset löytävät tiensä päihdekuntoutustyöhön, usein jopa kyseiseen harjoitteluyksikköön. 

– Työharjoittelujaksoista poikii kesätöitä sekä sijaisuuksia ja moni – itseni mukaan lukien – jää aika pitkällekin matkalle tultuaan ensin meille harjoittelijaksi, kertoo Kankaanpään A-kodin johtaja Heidi Viljanen.

Molempiin yksiköihin tehdään myös graduja sekä opinnäytetöitä. 

Osaamisen ja tiedon jakamista 

Tärkeä osa oppilaitosyhteistyötä ovat molemminpuoliset vierailut. Alan opiskelijaryhmät käyvät säännöllisesti tutustumassa kuntoutusyksiköiden toimintaan. 

– Meidän Mikkeli-yhteisöinfoissamme opiskelijat pääsevät keskustelemaan addiktiosairaudesta, sen hoitamisesta ja toipumisesta suoraan asiakkaiden kanssa. Tämä on koettu opiskelijoiden ja opettajien mielestä erityisen hyväksi, toteaa Sini. 

Yksiköiden päihde- ja riippuvuuskuntoutuksen asiantuntijat käyvät ammatillisissa oppilaitoksissa pitämässä eri teemoista luentoja sekä kertomassa työstä ja työmenetelmistä.– Teemme alueellamme yhteistyötä myös peruskoulujen kanssa osallistuen esimerkiksi koulujen teemapäiviin. Pidämme tärkeänä, että voimme hyödyntää monipuolisesti osaamistamme ja jakaa sitä eri oppilaitosten kanssa, korostaa Heidi.