Laura Räsänen aloitti perheyksikön vastaavana työntekijänä

Kankaanpään A-kodin perhekuntoutuksen vastaava työntekijänä on aloittanut toukokuussa valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä ja perhepsykoterapeutti Laura Räsänen. Hän on aiemmin työskennellyt A-kodilla perhekuntoutuksen hanketyöntekijänä ja toiminut sitä ennen kunnallisella puolella perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävissä. Lauran sydäntä lähellä on ihmisten kohtaaminen ja perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen edistäminen.

Perhekuntoutuksen tiimissä työskentelee terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, kaksi sosionomia ja lähihoitaja.


Palaa takaisin >>

Perhekuntoutus palvelee myös kesällä

Yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa on äidin päihteiden käyttö. Kankaanpään A-kodissa päihdekuntoutus ja perhetyö kulkevat käsi kädessä.

Kankaanpään A-koti palvelee riippuvuuskuntoutusta tarvitsevia perheitä läpi kesän. Paikkavarauksia voi tiedustella numerosta 02 572 820 tai sähköpostilla osoitteesta a-koti@vakry.fi. Meihin voi olla yhteydessä myös kotisivuiltamme löytyvän lomakkeen kautta.

Huomioimme erilaisten perheiden tilanteet

A-kodilla on erilliset kuntoutusjaksot raskaana oleville, juuri synnyttäneille vauvaperheille, alle kouluikäisten lasten perheille, kouluikäisten lasten perheille ja niille perheille, joissa lapset ovat muualla eivätkä osallistu kuntoukseen. A-kodin palveluihin kuuluu myös lasten päivähoito.

Kaikki kuntoutusjaksomme tähtäävät vanhemman päihteettömyyteen, kykyyn löytää keinoja arjessa selviytymiseen ja tunne-elämän taitojen kehittymiseen sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

Perhekuntoutuksen kesään kuuluu tavanomaisen ohjelman lisäksi erilaisia retkiä sekä ulkoilua luonnossa ja puistoissa. 

Kehityshanke edistänyt raskaana olevien päihdekuntoutusta 

Kankaanpään A-kodissa on viime vuosina kehitetty päihteitä käyttävien äitien ja perheiden kuntoutusta. Kuntoutushankkeen tavoitteena on auttaa raskaana olevia, juuri synnyttäneitä tai vauvaperheiden äitejä sekä muuta perhettä ja läheisiä. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Kysy lisää kuntoutusjaksoista tai kehityshankkeesta perhekuntoutuksen vastaavalta työntekijältä, Laura Räsäseltä: laura.rasanen@vakry.fi ja 044 730 8818.


Palaa takaisin >>

VAK ry mukana Päihdepäivillä 11.–12.5.2022


Vak ry:n Mikkeli-yhteisö ja Kankaanpään A-koti ovat mukana Päihdepäivät-verkkotapahtumassa. Päihdepäivillä järjestetään seminaareja kaikille ammattilaisille, vapaaehtoisille, opiskelijoille sekä muille päihde- ja mielenterveysaiheista kiinnostuneille. Tänä vuonna tarjolla on myös monipuolisesti maksutonta ohjelmaa.

Tervetuloa vierailemaan virtuaaliständillämme! Näytteilleasettajien messualue on ilmainen ja auki yleisölle kello 9–16.

Tänä vuonna tapahtuman kattoteema on Marginaalista samanvertaiseksi. Päihdepäivät-tapahtumaa järjestää vuosittain EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.


Palaa takaisin >>

Lähes kaikki suosittelevat varauksetta A-kotia kuntoutuspaikaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa kahden vuoden välein valtakunnallisen tutkimuksen mielenterveys- ja päihdepalveluista. Tuoreen tutkimuksen mukaan Kankaanpään A-koti yltää monessa osa-alueessa valtakunnan tasoa parempiin tuloksiin. 

Kankaanpään A-kotia suosittelevat lähes kaikki varauksetta. Puolet vastaajista on täysin samaa mieltä ja toinen puolikas jokseenkin samaa mieltä – eri mielisiä ei ole yhtään.  

– Tämä on meille suuri kiitos tehdystä työstä. Moni kysymyksen kohta antaa työntekijöillemme pyyteetöntä kiitosta. Toki uskomme vahvasti omaan tekemiseemme sekä tiedostamme kehittämistarpeemme, mutta asiakkailta saatu palaute on varmin tae hyvin tehdystä työstä, toteaa Kankaanpään A-kodin johtaja Marikki Forell tyytyväisenä.  

Kyselyssä selvitettiin muun muassa kuntoutusjakson fiilistä, ammattitaitoa, vaikutuksia, ammattilaisten kykyä kohdata ihminen ja huomioida elämän osa-alueet kokonaisvaltaisesti.  

– Hyvän palautteen lisäksi on yhtä tärkeää saada esille asiat, joissa pitää petrata. Esimerkiksi moniammatillisen tiimin prosessia talon ulkopuolisten kanssa pitää kehittää. Lisäksi meidän tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota kuntoutusjaksolle tulevaan lähipiiriin ja heidän vaikutukseensa kuntoutumisen tukena sekä sääntöjen ja käytäntöjen selkeyttämiseen. On hienoa, että yhtenäisiä tutkimuksia tehdään valtakunnallisesti ja tiedolla johtaminen monin eri keinon kehittyy.  

Tutustu tutkimuksen tuloksiin tästä


Palaa takaisin >>

A-kodilla rekry auki: palveluvastaava haussa

Haluatko sinä olla Kankaanpään A-kodin uusi, kehittämismyönteinen ja hyvät vuorovaikutustaidot omaava palveluvastaava? Tervetuloa mukavaan joukkoomme merkityksellisen työn tekijäksi!

Kankaanpään A-koti on VAK ry:n ylläpitämä riippuvuussairauksiin erikoistunut kuntoutuslaitos. Tarjoamme laadukkaita kuntoutuspalveluja yksilö- ja perheasiakkaillemme. Työskentelemme moniammatillisissa työryhmissä, yhteisöhoidon menetelmiä hyödyntäen. A-kodilla on neljä kuntoutusyhteisöä sekä tukipalvelutiimi.

Palveluvastaavan paikka on auki

Haemme palveluvastaavaa vakituiseen toimeen 15.3.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Palvelupäällikön työ on monipuolista, ihmisläheistä ja tulevaisuuteen suuntaavaa kehittämistyötä. Toimit tiiviissä yhteistyössä esihenkilökollegojen ja A-kodin johtajan kanssa sekä varmistat osaltasi koko talon palveluprosessien toimivuuden.

Tehtäviisi kuuluvat muun muassa:
– tietosuojavastaavan tehtävät
– asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen
– tietohallinnan, HR-järjestelmän ja tilastoinnin kehittäminen
– tukipalvelutiimin esihenkilön tehtävät

Tehtävä on uusi, joten pääset myös omalla osaamisellasi vaikuttamaan tehtävän sisältöön.

Kelpoisuutena toimeen on vähintään soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto sekä johtamiskoulutus, joko erikseen tai tutkintoon sisältyen. Lisäksi edellytämme aikaisempaa kokemusta esihenkilötehtävistä.

Toivomme, että sinulla on itseohjautuva ja aktiivinen työasenne, edistät hyvää työilmapiiriä sekä viihdyt muuttuvissa työtehtävissä paremmin kuin rutiinien äärellä. Eduksi luemme hyvät ICT-taidot, kokemus palveluiden kehittämisestä, ymmärrystä tilastoinnista sekä hyvät verkostotyöntaidot.

VAK ry on työnantajana työntekijälähtöinen sekä koulutus- ja kehittämismyönteinen organisaatio. Tuemme henkilöstömme hyvinvointia muun muassa E-passieduilla, tyhy-toiminnalla sekä kattavilla työterveyshuollon palveluilla.

Hakuaika päättyy 25.2. Haastattelut pidetään 2.3. Työ alkaa 15.3. tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen viimeistään 25.2.2022 sähköpostilla: marikki.forell@vakry.fi
Otsikkoon merkintä: Hakemus/palveluvastaava

Lisätietoja tehtävästä:
Marikki Forell, 044 491 0095.


Palaa takaisin >>

VAK ry:n hoitopäivälaskutukseen ja palveluhinnoitteluun muutoksia 1.1.2022 alkaen

Kankaanpään A-kodin ja Mikkeli-yhteisön toimipaikkojen hoitopäivälaskutus muuttuu.

Siirrymme hoitopäivähinnoittelussamme yhteen hoitopäivähintaan. Hoitopäivälaskulla emme erittele enää kunta- ja asiakasmaksuosuutta. Muutos perustuu 1.7.2021 voimaan astuneeseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutokseen (1201/2020).

Muiden kuin sopimuskumppaneiden hoitovuorokausihinta on 205,00 euroa. Lisäksi olemme tehneet muutoksia myös muihin palveluhintoihimme. Kaikki muutokset astuvat voimaan 1.1.2022 ja koskevat vain tämän jälkeen alkaneita kuntoutusjaksoja. 

Lisätietoja asiasta: puh. 02 572 820 / toimistopalvelut@vakry.fi


Palaa takaisin >>

Kankaanpään A-kodilla myös arviointijaksoja

Kankaanpään A-koti on perhe- ja päihdekuntoutuksen osaamiskeskittymä, jossa on kehitetty yksilöllisesti räätälöityjä palveluita perheille. Uutuutena Kankaanpään A-kodin perhekuntoutuksessa toteutetaan jatkossa myös perhearviointia ja vanhemmuuden arviointia.

A-kodin kokenut ja moniammatillinen tiimi toteuttaa arviointeja, jotka sisältävät perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien kokonaisvaltaisen arvioinnin sekä arvion vanhemmuudesta ja suositukset tuen tarpeesta. Arvioinnit tuottavat lähettävälle taholle perustellun näkemyksen tehdä päätöksiä ja vastata asiakkaiden tarpeisiin.

– Tyypillisesti arviointijakso kestää 4–8 viikkoa. Vanhemmuuden arviointi toteutetaan ympärivuorokautisissa laitosolosuhteissa, kertoo perhekuntoutuksen vastaava ohjaaja Tuula Sillanpää.

Systeeminen työote

Arvioinnin suorittaa moniammatillinen tiimi yhdessä perheen kanssa. Työskentelyn ytimessä ovat kunnioittava, keskusteleva ja havainnoiva vuorovaikutus sekä toiminnalliset menetelmät. 

– Esimerkkeinä mainittakoon Hoivaa ja leiki -interventio ja PerheSomeBody®.

Työryhmässä on sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia että lääkäri päihde- ja mielenterveyden asiantuntijana. Työryhmä hyödyntää työskentelyssä systeemistä työotetta.

– Luonnollisena osana arviointeja on tiivis yhteistyö perheen kotipaikkakunnan viranomaisten ja verkoston kanssa.

Arviointityössä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti vanhemmuuden eri osa-alueita.

– Kartoitamme muun muassa vanhemman valmiuksia ja kykyä toimia vanhempana ja hahmottaa lapsen ikätasoisia perustarpeita sekä vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, kertoo Sillanpää.

Myös vanhemman mentalisaatiokyky, kyky kuvata, tunnistaa sekä arvioida lasta ja lapsen tarpeita ovat keskiössä.

– Käymme läpi vanhemman perhetaustaa ja elämänhistoriaa, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä päihteiden käyttöä. Ympärivuorokautisella arviointijaksolla perheen saama tuki on tehokasta, nopeaa ja intensiivistä. Se mahdollistaa muutostyöskentelyn aloittamisen nopealla aikataululla, lisää perhetyöntekijä Susanna Mäkelä.

Kuntoutusta päihteitä käyttäville äideille ja perheille

Kankaanpään A-koti on valtionavustuksella kehittänyt päihteitä käyttävien äitien ja perheiden kuntoutusta. Kuntoutuksessa päihdekuntoutus ja perhetyö kulkevat käsi kädessä nojaten viiteen erilaiseen kuntoutusjaksoon, jotka vastaavat aiempaa täsmällisemmin perheiden tilanteisiin. Kehittämistyön myötä nousi esiin myös tarve arviointijaksoille.

 – Perheiden tilanteisiin ei ole päästy avohuollon keinoin riittävästi pureutumaan, ja huoli lapsen hyvinvoinnista on leijunut ilmassa tukitoimista huolimatta. A-kodin perheyhteisössä on tällä hetkellä vapaita paikkoja, kertoo A-kodin johtaja Marikki Forell

VAK ry keskittää vuoden 2022 aikana yksiköidensä perhekuntoutuksen palvelut Kankaanpään A-kodille.

Perheen arvioinnissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti

  • perheen arkea ja toimintaa
  • perheen voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia 
  • kaikkien perheenjäsenten kokemuksia perheen tilanteesta
  • kaikkien perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja
  • perheenjäsenten fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Palaa takaisin >>

Rauhallista joulun aikaa ihan jokaiselle

Kodeissa hiljennytään pikkuhiljaa joulun viettoon. Kankaanpään A-koti ja Mikkeli-yhteisö eivät kuitenkaan hiljene, vaan apua on saatavilla myös jouluna.

Moni asiakkaistamme viettää joulun yksiköissämme. Mahdollistamme asiakkaillemme kodinomaisen joulun, jossa lämmin tunnelma, yhdessäolo ja hyvä ruoka ovat keskiössä. Joulun ohjelmassa on rentoa ajanviettoa ja jouluperinteitä. Luomme yhdessä kokemuksen lämminhenkisestä joulusta ja tarjoamme turvaa ja onnen hetkiä joulun pyhille.

Yksikköjemme paikkavaraus toimii 23.12. saakka normaalisti ja seuraavan kerran 27.12. kello 8 alkaen. Perheille on saatavilla kuntoutuspaikkoja nopealla aikataululla. Paikkavaraukset puhelimitse:

  • Kankaanpään A-koti: puh. 02 572 820
  • Mikkeli-yhteisö: puh. 050 3639 855

Kankaanpään A-kodin ja Mikkeli-yhteisön väki kiittävät kuluneesta vuodesta ja toivottavat rauhallista joulua!


Palaa takaisin >>

Perhetyöntekijä: Tervetuloa osaksi Kankaanpään A-kodin tiimiä

Olisiko unelmasi päästä osaksi A-kodin mukavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa! Haemme PERHETYÖNTEKIJÄN sijaista ajalle 1.1.2022–28.2.2023 – mahdollisesti myös pitempääkin.

Lue lisää
Palaa takaisin >>

A-kodilla ongelmia puhelinyhteyksissä

A-kodilla on todettu häiriö puhelinyhteyksissä, jonka takia puhelut eivät tule läpi. Vikaa korjataan parhaillaan. Pahoittelut mahdollisista ongelmista tämän takia.

Yhteydenotot sähköpostilla a-koti@vakry.fi tai etunimi.sukunimi@vakry.fi.


Palaa takaisin >>

Arviointijakso | A-koti

Kankaanpään A-kodin perhekuntoutuksessa toteutetaan perhearviointia ja vanhemmuuden arviointia lastensuojelun avohuollon tueksi. Arvioinnin suorittaa moniammatillinen tiimi systeemistä työotetta hyödyntäen yhteistyössä perheen sekä kotipaikkakunnan viranomaisten ja verkoston kanssa. Työryhmässä on sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia että lääkäri päihde- ja mielenterveyden asiantuntijana.

Vanhemmuuden arviointi kartoittaa kokonaisvaltaisesti vanhemman valmiuksia toimia vanhempana ja vanhemmuuden kykyjä sekä perhetaustaa ja päihdehistoriaa. Perheen arvioinnissa tarkastellaan perheen arkea ja toimintaa, vahvuuksia, perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kokemuksia perheen tilanteesta. Asiakkaan oma näkemys muutoksen tarpeesta on tärkeä osa arviointia. Arviointijakso ympärivuorokautisissa laitosolosuhteissa kestää 4–8 viikkoa. Lopputuloksena syntyy perusteltu näkemys perheen tilanteesta sekä suositus jatkohoidolle ja tuen tarpeelle.

Käytettäviin menetelmiin kuuluvat muun muassa Hoivaa ja leiki -interventio, PerheSomeBody®, vanhemmuustyöskentely, perhearviointi, omaohjaajatyöskentely, päihdetyön menetelmät, teemaryhmät, vanhemmuuteen liittyvät kirjalliset tehtävät, haastattelut, havainnointi sekä perheen sisäisten vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen erilaisten toiminnallisten menetelmien kautta.


Palaa takaisin >>

Elopäivät 2021 on peruttu

Aluehallintovirasto tiedottaa, että Satakunta on siirtynyt 22.7.2021 epidemiologisesti kiihtymisvaiheeseen. Syynä ilmaantuvuuden nopeaan nousuun on koronaviruksen herkästi leviävä deltavarianttimuunnos. Alueellamme on kokoontumisrajoitukset voimassa.  

Tämän seurauksena olemme tehneet raskaan, mutta vastuullisen päätöksen perua vuoden 2021 Elopäivät.  

Pysytään kaikki terveinä ja toivotaan että nähdään vuoden 2022 Elopäivillä viimeistään. 


Palaa takaisin >>

Tervetuloa A-kodin Elopäiville 7.8.2021

A-kodin perinteisiä Elopäiviä vietetään lauantaina 7.8. klo 10.00 alkaen. Jokavuotista kesäjuhlaa on järjestetty vuodesta 1969. Ohjelmassa on muun muassa perinteisiä kilpailuja, arvontaa, lapsille kivaa puuhaa, yhdessä jaettuja kohtaamisia ja paljon muuta. Tarjolla on kahvia sekä liha-/kasviskeittolounas, ja iltapäivällä grilli on kuumana. NA-ryhmä kokoontuu klo 19 alkaen.  

Päivä vietetään A-kodin piha-alueella, joten varauduthan sään mukaiseen vaatetukseen. Toivomme, että saavut paikalle vain terveenä.  

Tervetuloa viettämään eloisaa Elopäivää A-kodille! 


Palaa takaisin >>

Huumetyöläisten neuvottelupäivät järjestetään syyskuussa

Riippuvuusalan ilmiöihin keskittyvä Huumetyöläisten neuvottelupäivät -tapahtuma järjestetään syyskuussa jo 20. kerran. Tänä vuonna valtakunnallisessa tapahtumassa ajankohtaisia aiheita käsitellään yhteisöhoidon ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Tapahtumassa kuullaan inspiroivat puheenvuorot kahdelta alan huipulta. Yhteisöhoidon ja traumaorientoituneen työotteen asiantuntija, kokemustutkija ja yhteisövalmentaja Mai Peltoniemi sekä yhteiskehittämisen asiantuntija, tutkija Outi Hietala jakavat näkökulmia käsiteltävästä teemasta. Luvassa on myös työpajatyöskentelyä ja yhdessä oppimista. Ohjelman jälkeen osallistujilla on mahdollisuus verkostoitumiseen ja vapaamuotoiseen illanviettoon yhdessä saunoen.

Tapahtuman järjestäjinä toimivat Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät STERY ry, A-Kiltojen Liitto ry, Kalliola Oy, Evipro Oy, Suoja-Pirtti ry sekä VAK ry. Tapahtuma järjestetään koronarajoitukset huomioiden.

Tapahtuma järjestetään Helsingissä 3.9.2021 kello 8.30–15.30. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan STERY ry:n sivuilla.


Palaa takaisin >>

Perinteiset Elopäivät jälleen elokuussa

A-kodin perinteiset Elopäivät vietetään lauantaina 7.8.2021. Edellisvuoden tapaan vietämme päivän ulkotiloissa ja yksipäiväisenä. Elopäivälle ovat tervetulleita kaikki entiset ja nykyiset A-kotilaiset, omaiset sekä yhteistyökumppanit.

Lisätietoa ohjelmasta tulossa myöhemmin.


Palaa takaisin >>

Kankaanpään A-koti palvelee läpi kesän

A-kodin toiminta pyörii normaalisti myös kesällä. Hoitoon pääsy on sujuvaa, kuten muulloinkin. Tarvittaessa järjestämme kuntoutuspaikan pikaisellakin aikataululla.

Paikkatiedusteluja voi soittaa maanantaista perjantaihin kello 8–16 välisenä aikana numerosta 02 572 820.

Toivotamme kaikille mukavaa kesän alkua.


Palaa takaisin >>

Riippuvuuskuntoutus paransi monen elämää

Pelaamisen äityessä ongelmaksi muodostuu riippuvuus, jonka hoitamiseksi tarvitaan apua. 22-vuotias Tuomas kertoo Kankaanpään A-kodin riippuvuuskuntoutuksen muuttaneen hänen oman elämänsä suunnan ja vaikuttaneen myös hänen läheistensä elämään.

Lue lisää
Palaa takaisin >>

Raskaana olevien päihteitä käyttävien äitien kuntoutushanke

Kehityshanke tuo apua raskaana olevien päihdekuntoutukseen

VAK ry toteuttaa parhaillaan Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksella kaksivuotista kehittämishanketta, joka kohdistuu päihteitä käyttävien äitien kuntoutukseen. Hankkeen tavoitteena on auttaa päihteitä käyttäviä raskaana olevia, juuri synnyttäneitä tai vauvaperheiden äitejä sekä muuta perhettä ja läheisiä. Odottavista äideistä noin kuusi prosenttia on päihderiippuvaisia, mikä tarkoittaa noin 3 000–6 000 sikiön kehityksen päihteistä johtuvaa vaaraa vuosittain. Yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa onkin äidin päihteiden käyttö, mihin voitaisiin vaikuttaa onnistuneella kuntoutuksella.

VAK ry on saanut valtionavustusta päihteitä käyttävien äitien kuntoutuspalveluiden turvaamiseen myös vuosina 2018–2019, jolloin päätavoitteina oli ensisijaisesti toimintaympäristön kohentaminen ja työntekijöiden osaamisen vahvistaminen. Näiden kehityshankkeiden pohjalta jatketaan perheyhteisötyön sisäisten prosessien kehittämistä nyt meneillään olevassa hankkeessa. Avaintekijöinä on muun muassa sisäisen tiedonkulun sekä eri ammattiryhmien välisen yhteistyön toimivuuden varmistaminen. Vuonna 2019 A-kodin perhekuntoutuksessa kävi 30 eri perhettä ja 138 yksittäistä henkilöä.

Kehitystyö kasvattaa osaamista ja hahmottaa mallinnusta

Kehitystyön tavoitteina on päihdekuntoutuksen hoitomallin ja palveluketjun kehittäminen sekä päihdekuntoutuksen vaikuttavuustietoisuuden lisääminen. Lisäksi halutaan edelleen vahvistaa henkilökunnan osaamista, kehittää vaikuttavuuden seurantaa ja vähentää ylisukupolvisuutta. Perhekuntoutuksella motivoidaan vanhempaa päihteettömyyteen sekä antamaan keinoja arjessa selviytymiseen ja tunne-elämän taitojen kehittämiseen sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

Hankkeen avulla pyritään lisäämään osaamista tähän erityisalaan ammattilaisten kesken sekä kasvattamaan yhteistyötä neuvoloihin, lastensuojeluun ja läheisille. Raskaudenaikaisen päihdekuntoutuksen prosessin mallinnus auttaa hahmottamaan kuntoutusta kokonaisvaltaisesti sekä vanhemman tai vanhempien että sikiövauvan kannalta.

Tilannekartoituksesta toimenpiteisiin

Hanke aloitettiin perhekuntoutuksen nykytilanteen kartoituksella. Arjen kehittämistarpeita selvitettiin haastattelemalla Mikkeli-yhteisön ja Kankaanpään A-kodin perheyhteisön työntekijöitä.

– Kartoituksen jälkeen on järjestetty kehittämispäiviä, vahvistettu henkilöstön osaamista lisäkoulutuksella ja selkeytetty tehtäväkuvauksia sekä työnjakoa, hanketyöntekijä Laura Räsänen A-kodilta kertoo. Olemme myös kehittäneet vanhemmuusryhmää, ja lisäksi molemmissa toimipaikoissa työskentelevät hanketyöntekijät ovat osallistuneet asiakastyöhön, mikä on todettu tarpeelliseksi sekä vastavuoroisen osaamisen jakamisen että hankkeen tavoitteiden konkretisoitumisen kannalta.

Avainasemassa on yhteistyö – kehittämistyössä yhteistyön tiivistäminen ja tehostaminen on tärkeää. Pitkällä aikavälillä syntyneet haasteet vaativat myös poisoppimista, ymmärryksen lisääntymistä ja vaihtoehtoisia toimintamalleja niin yksilötasolla kuin organisaatioissakin.

– Jotta esimerkiksi yli sukupolvien siirtyvien riskitekijöiden periytyvyys saataisiin katkaistua, tarvitaan varhaisen vuorovaikutuksen, lapsen näkökulman ja traumatisoitumisen vaikutusten tarkempaa huomioimista työskentelyssä, Räsänen selvittää.

(Päihderiippuvuustilastotietojen lähde Ensi- ja turvakotien liitto.)


Palaa takaisin >>