Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti, Näkökulmia

Tiedote: Päihdekuntoutukseen panostaminen on sijoitus elämään ja yhteiskuntaan

Päihteiden käytön moninaiset haitat henkilölle itselleen, läheisille ja koko yhteiskunnalle ovat kiistattomat. Päihdeongelman ratkaiseminen vaatii sitoutumista ja panostuksia kaikilta osapuolilta. Virheelliset uskomukset ja olettamukset synnyttävät helposti negatiivisia asenteita päihdekuntoutujia kohtaan. Asenneympäristöä korjaamalla meistä jokainen voi olla tukena toipumispolulla. 

Päihderiippuvuus on vaikea asia, joka koskettaa valitettavan monta suomalaista. Sairaus vie yksilön elämän pois raiteiltaan ja saa aikaan lukuisia haitallisia kerrannaisvaikutuksia. Ongelmat eivät rajoitu vain päihdeongelmaiseen, vaan huoli ja murhe rakkaasta ihmisestä aiheuttaa myös läheisille oireilua, joka voi johtaa erimerkiksi sairaspoissaoloihin. Nämä kaikki aiheuttavat myös kustannuksia yhteiskunnalle. 

– Päihdekuntoutukseen pääsystä tulisi tehdä mahdollisimman vaivatonta ja sujuvaa, sillä oikea-aikainen laitosjakso yhteisöllisessä kuntoutuksessa auttaa ravistamaan menneisyyden varjot ja näkemään elämän valoisampana edessäpäin. Kun päihdeongelmaiset saavat tarvitsemaansa apua, he voivat jälleen palata osaksi yhteiskuntaa, ansaita oman elantonsa, maksaa mahdolliset velkansa takaisin ja huolehtia lapsistaan. Lähipiirikin voi tällöin henkäistä helpotuksesta, sanoo Kankaanpään A-kodin johtajaksi kansanedustajan tehtävistä palannut Heidi Viljanen.  

Päihdehoitoon panostamisessa tulisi aina katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja nähdä vaikutukset laajemmassa mittakaavassa. Panostukset päihdekuntoutukseen eivät ainoastaan tarjoa apua yksittäisille ihmisille, vaan positiiviset tulokset vaikuttavat useaan eri osa-alueeseen. 

– Päihdekuntoutukseen panostamisella voidaan saavuttaa suuria hyötyjä. Kokonaisvaltaisen päihdekuntoutuksen tukeminen on paitsi hyvinvoinnin edistämistä myös strateginen toimenpide yhteiskunnan kannalta. Kun onnistutaan auttamaan päihderiippuvaisia, saadaan aikaan huomattavia kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä, toteaa Viljanen. 

Asenneympäristössä parannettavaa 

Päihteiden käytöstä irtaantuminen on pitkä prosessi, jonka varrella kuntoutuja kohtaa monenlaisia haasteita. Päihteiden käyttäjiin, entisiin ja nykyisiin, kohdistuvat negatiiviset asenteet ovat yksi niistä. Asenteet voivat näyttäytyä ennakkoluuloina, syrjintänä ja vaikeutena saada tarvittavaa tukea ja ymmärrystä. Usein taustalla ovat päihteiden käyttöön ja käyttäjiin liittyvät väärät olettamukset ja uskomukset.  

Tietoisuutta, koulutusta sekä keskustelua päihdeongelmista tarvitaan siis lisää. Päihdekuntoutujille tärkeää on tarjota heille mahdollisuuksia osallistua varsin arkisiin asioihin eli työelämään, harrastuksiin ja sosiaalisiin verkostoihin. Samalla heidän itsetuntonsa ja itseluottamuksensa vahvistuvat, mikä edelleen tukee toipumisprosessia. Pienistä onnistumisista kasvaa suurempi virta, mikä johtaa valoisampaan tulevaisuuteen.  

– On tärkeää tiedostaa, että päihdeongelma ei määritä henkilöä, vaan se on yksi osa heidän elämäänsä. Päihdekuntoutujiin tulee suhtautua yksilöinä, joilla on oma tarinansa ja potentiaalinsa. Päihderiippuvuus on sairaus, johon liittyy monia haasteita, mutta jokaisella on oikeus saada tukea, ymmärrystä ja mahdollisuuksia rakentaa terveempää ja täysipainoisempaa elämää, sanoo Viljanen.  

Lisätietoja:  

Kankaanpään A-koti 
johtaja Heidi Viljanen
044 730 8814
heidi.viljanen@vakry.fi  


Tietoa julkaisijasta

Kankaanpään A-koti on vuonna 1952 perustettu riippuvuussairauksien hoitoon erikoistunut kuntoutuslaitos. Yksikkö toimii valtakunnallisesti tarjoten laadukasta ja vaikuttavaa yksilö-, pari- ja perhekuntoutusta. Kankaanpään A-kodin taustalla on vuonna 1948 perustettu yhdistys VAK ry. VAK ry edistää ja tukee kuntoutuspalveluiden saatavuutta omatoimisesti hoitoon hakeutuville päihde- ja muille riippuvuusongelmaisille sekä vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja pyrkii vapaaehtois- ja viranomaistahojen tehostamiseen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lisätietoja: vakry.fi  

Tiedote on julkaistu 18.8.2023 ePressi-tiedotepalvelussa: https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/paihdekuntoutukseen-panostaminen-on-sijoitus-elamaan-ja-yhteiskuntaan.html