Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti, Perhekuntoutus, Tutkimus ja kehitys

Päihteitä käyttävien äitien kuntoutushankkeelle jatkoa 

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt VAK ry:lle 170 000 euroa valtionavustusta päihteitä käyttävien äitien palveluiden kehittämishankkeeseen.   

Avustus on suunnattu päihdekuntoutuspalveluihin, joiden kohderyhmänä ovat raskaana olevat, vastasynnyttäneet sekä vauvaperheiden päihteitä käyttävät äidit, heidän mahdolliset kumppaninsa sekä perheen mahdolliset muut lapset.  

Vuonna 2022 Kankaanpään A-kodin perhekuntoutuksen kehittämistyön keskiössä oli perhe- ja lapsikohtaisen työn mallintaminen ja kehittäminen. Perhetyön ja lastenhoidon rakenteita yhdistettiin ja sujuvoitettiin, ja lapsikohtaista työtä kehitettiin. Tänä vuonna palveluiden kehittämisessä keskitytään aikaisemman kehittämistyön vakiinnuttamisen lisäksi mm. perheen vuorovaikutussuhteita tukevan menetelmäosaamispohjan laajenemiseen työryhmässä sekä traumainformoidun työotteen vahvistumiseen.