Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö

Vuoden 2022 toimintakertomus on julkaistu

Vuosi 2022 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi, jonka aikana panostettiin sekä kuntoutustoiminnan kehittämiseen että työntekijöiden osaamisen kartuttamiseen.

Aiempien vuosien tapaan VAK ry jatkoi laadukasta päihdekuntoutusta Kankaanpään A-kodin ja Mikkeli-yhteisön kuntoutuslaitoksissa ASTA-työskentelyn® toimintamallin mukaisesti, jossa kuntoutus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan aina asiakaslähtöisesti.  

Vuoden aikana yhdistyksen kuntoutuspalveluja käytti peräti 76 eri kuntaa tai kuntayhtymää, mikä viestii yhdistyksen toiminnan valtakunnallisesta laajuudesta. Kuntoutusasiakkaita oli yhteensä liki 350. Kuntoutukseen hakeutuvista asiakkaista ani harvalla on enää pelkästään päihteiden käyttöön liittyviä hoidollisia tarpeita. Yhä useamman asiakkaan kohdalla avun tarve liittyy myös psyykkisten sairauksien hoitoon tai taloudellisten ongelmien korjaamiseen. Kuntoutuksen sisältöä onkin kehitetty vastaamaan asiakkaiden moninaisia tarpeita. 

Vuoden 2022 alusta alkaen VAK ry:n perhekuntoutus keskitettiin Kankaanpään A-kodille, ja samalla Mikkeli-yhteisössä toiminta keskitettiin yksilökuntoutukseen. Toimintojen keskittäminen mahdollisti kehittämistyön kohdentamisen kullekin kuntoutustyypille ominaisiin prosesseihin. Valtionavustuksen avulla voitiin myös jatkaa perhekuntoutuksen kehittämistä päihteitä käyttävien äitien hoito- ja kuntoutuspalvelujen turvaamiseksi. 

Toimintakertomus on koottu omalle verkkosivusivustolle, johon pääset tästä linkistä:
VAK ry Toimintakertomus 2022