Ajankohtaista, Mikkeli-yhteisö

Mikkeli-yhteisössä kehitetään kuntoutuksen viikko-ohjelmaa ja ryhmätoimintoja

Mikkeli-yhteisö tarjoaa yhteisöhoitoon pohjautuvaa kuntoutusta huume-, lääke-, alkoholi- ja peliriippuvaisille henkilöille. Tavoitteena on saavuttaa kuntoutuksen avulla laaja-alainen elämäntavan muutos. Kuntoutuksen menetelmät pohjautuvat Käypä hoito -suositusten mukaisiin, laajaan käytännön kokemukseen sekä tieteelliseen näyttöön perustuviin yksilö-, ryhmä ja verkostohoidon menetelmiin. Lisäksi kuntoutuksessa hyödynnetään kokemusasiantuntijoita sekä vertaisryhmiä osana työskentelyä. 

Viimeisen puolen vuoden aikana Mikkeli-yhteisössä on panostettu kuntoutuksen sisällön ja ryhmätoimintojen kehittämiseen. Päivien aikatauluihin on lisätty erilaisia teemaryhmiä ja luentoja. Teemoissa on syvennytty riippuvuus-, toipumis- ja retkahdusprosesseihin ja 12 askeleen ohjelmaan. 

Päihdeongelma vaikuttaa usein moneen elämän osa-alueeseen. Retkahdusprosessiin liittyvien teemojen avulla asiakkaat oppivat ymmärtämään ja tunnistamaan, mistä kaikesta heidän täytyy irtaantua.  

– Muutoksen tekemisen ja motivaation ylläpitämisen lisäksi tärkeäksi teemaksi on noussut tunteiden käsittelyyn liittyvä tuki. Asiakastoiveiden pohjalta tunnetyöskentely onkin otettu viikoittaiseksi osaksi kuntoutusta, Mikkeli-yhteisön johtaja Sini Korva kertoo. 

Koko yhteisön viikko-ohjelma on rakennettu niin, että se tukee jokaisen asiakkaan yksilöllistä muutostyötä yhteisön tuella. Mikkeli-yhteisön viikko-ohjelma pitää sisällään päiväaikaan tapahtuvien, teemoitettujen ryhmätoimintojen ja luentojen lisäksi kuntouttavaa työskentelyä. Toimintakykyä ja vastuunottoa harjoitellaan keittiön, siivouksen ja kunnossapidon työryhmissä. Ohjelmaan kuuluu myös yksilötyöskentelyä, AA- ja NA-ryhmiin osallistumista ja liikunta-aktiviteetteja.  

Viikonloppuisin asiakkaiden päiviin kuuluu askel-työskentelyä, oman huoneen siivousta, seuraavan viikon suunnittelua ja vapaa-ajan viettoa yhdessä muiden kanssa. Mikkeli-yhteisössä yhteisön tuki on tiivis ja sitouttava osa hoitoa. Monelle Mikkeli-yhteisöstä kotiutuneille asiakkaille yhteisö jää tärkeäksi paikaksi, johon palataan mielellään vuosienkin päästä. Erityisesti yhteisöön tullaan viettämään juhlapyhiä sekä osallistutaan jatkohoidon viikonloppuihin.