Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti

Lähes kaikki suosittelevat varauksetta A-kotia kuntoutuspaikaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa kahden vuoden välein valtakunnallisen tutkimuksen mielenterveys- ja päihdepalveluista. Tuoreen tutkimuksen mukaan Kankaanpään A-koti yltää monessa osa-alueessa valtakunnan tasoa parempiin tuloksiin. 

Kankaanpään A-kotia suosittelevat lähes kaikki varauksetta. Puolet vastaajista on täysin samaa mieltä ja toinen puolikas jokseenkin samaa mieltä – eri mielisiä ei ole yhtään.  

– Tämä on meille suuri kiitos tehdystä työstä. Moni kysymyksen kohta antaa työntekijöillemme pyyteetöntä kiitosta. Toki uskomme vahvasti omaan tekemiseemme sekä tiedostamme kehittämistarpeemme, mutta asiakkailta saatu palaute on varmin tae hyvin tehdystä työstä, toteaa Kankaanpään A-kodin johtaja Marikki Forell tyytyväisenä.  

Kyselyssä selvitettiin muun muassa kuntoutusjakson fiilistä, ammattitaitoa, vaikutuksia, ammattilaisten kykyä kohdata ihminen ja huomioida elämän osa-alueet kokonaisvaltaisesti.  

– Hyvän palautteen lisäksi on yhtä tärkeää saada esille asiat, joissa pitää petrata. Esimerkiksi moniammatillisen tiimin prosessia talon ulkopuolisten kanssa pitää kehittää. Lisäksi meidän tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota kuntoutusjaksolle tulevaan lähipiiriin ja heidän vaikutukseensa kuntoutumisen tukena sekä sääntöjen ja käytäntöjen selkeyttämiseen. On hienoa, että yhtenäisiä tutkimuksia tehdään valtakunnallisesti ja tiedolla johtaminen monin eri keinon kehittyy.  

Tutustu tutkimuksen tuloksiin tästä