Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti

A-kodin kuntoutusohjelmaan sisältyy monipuolista ryhmätoimintaa

Kankaanpään A-kodilla toimii neljä kuntoutusyhteisöä: kaksi peruskuntoutusyhteisöä, jatkokuntoutus ja perhekuntoutus. Koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi yhteisöt ovat toimineet omina kokonaisuuksinaan viimeisen kahden vuoden ajan. Rajoitusten purkamisen myötä olemme palanneet ryhmätoimintamme suh­teen aiemmin toimivaksi todettuun käytäntöön. Viikoittain kokoontuvat Retkahduksen ehkäisy -ryhmä ja Tun­netaitoryhmä ovat suunnattu kaikille kuntoutusyhteisöille. Kuntoutumisen eri vaiheissa olevista asiakkaista on toisilleen korvaamatonta vertaistuellista apua näissä ammatillisesti ohjatuissa hoidollisissa ryhmissä.

Retkahduksen ehkäisy

Retkahduksen ehkäisy -ryhmä on kahdeksan kokoontumiskerran kokonaisuus, jossa työskentelyn tukena käy­tetään kognitiiviseen viitekehykseen pohjautuvaa työkirjaa. Tavoitteena on tietoisuuden lisääminen omasta päihderiippuvuudesta ja motivaatioon vaikuttavista tekijöistä sekä selviytymiskeinojen vahvistaminen. Ryhmä­kokonaisuuteen kuuluu kieltäytymisharjoitus, jossa päihteestä kieltäytymistä harjoitellaan draaman keinoin.

Tunnetaidot

Tunnetaitoryhmissä harjoitellaan mielen taitoja muun muassa tietoisen läsnäolon harjoitusten sekä erilaisten toimin­nallisten harjoitusten tai kirjoitustehtävien avulla. Ryhmän tavoitteena on oppia hallitsemaan tunneperäisiä yllykkeitä ja vahvistaa myönteisiä selviytymiskeinoja haastavissa tilanteissa.

Vanhemmuus

Vanhempainryhmässä pohditaan ja tutkitaan yhdessä vanhemmuutta ja lasten kasvatusta. Myönteistä vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä vahvistetaan, ja tuetaan vanhempaa lap­sen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhempainryhmään ohjautuvat asiakkaat, joiden kuntoutus­suunnitelman tavoitteisiin liittyy vanhemmuus. Perhekuntoutuksen asiakkaille tarjolla on Hoivaa & Leiki -ryh­mäkokonaisuus ja PerheSomeBody®. Tavoitteena on, että SomeBody®on syksyllä tarjolla myös yksilökuntou­tujille säännöllisesti kokoontuvana ryhmänä.

Korva-akupunktio

5-pisteen korva-akupunktio auttaa akuuttien vieroitusoireiden hoidossa ja vieroituksen myöhemmissä vaiheissa tukien päihteettömyydessä. Lisäksi me­netelmää käytetään unettomuuden ja ahdistuneisuuden hoidossa. Henkilökuntamme on käynyt koulutuksen NADA 5-pisteen korva-akupunktioon, jota asiakkaille tarjotaan sekä ryhmämuotoisena että tarvittaessa yksilötapaamisessa.