Mikkeli-yhteisö

Vankeuden suorittaminen | Mikkeli

Mikkeli-yhteisössä on mahdollista suorittaa vankeustuomioita osana riippuvuuskuntoutusta. Tämä tapahtuu joko niin, että kuntoutusjakso muuttuu tuomion suorittamiseksi tai että loppuosa vankilassa aloitetusta tuomiosta suoritetaan Mikkeli-yhteisössä. Myös valvottu koevapaus voidaan suorittaa Mikkeli-yhteisössä. Näissä tapauksissa kuntoutuksen kustannukset voivat jakautua erikseen sovittavalla tavalla vankeinhoitoviranomaisten ja kotikunnan kesken.

Mikkeli-yhteisössä on viime vuosina ollut keskimäärin 4–6 oppilasta, jotka samalla ovat suorittaneet vankeustuomiotaan. Mikkeli-yhteisön kokemus on, että yhdistämällä vankeustuomio ja riippuvuuskuntoutus onnistutaan useimmiten katkaisemaan vuosien päihde- ja vankilakierre ja tarjoamaan apua päihderiippuvuuteen.