Mikkeli-yhteisö

Vastuu | Mikkeli

Mikkeli-yhteisön päihdekuntoutuksessa keskeistä on vastuullisuuden opettelu, jossa korostetaan vastuullista käyttäytymistä itseä ja koko yhteisöä kohtaan. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista vastuullisia yhteiskunnan jäseniä. Vastuullisuuden opettelu alkaa heti kuntoutusjakson alussa; yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudatetaan, vastuualueista huolehditaan jne.

Mikkeli-yhteisössä vastuu jaetaan koko yhteisön kesken. Oppilaat ja henkilökunta kantavat yhteisvastuuta yhteisön toiminnasta, ja jokaisella on siinä oma osuutensa. Kun oppilas osoittaa kykyä toimia vastuullisesti, annetaan hänelle lisää vastuuta yhteisön toiminnasta ja suunnittelusta. Osa oppilaista pääsee kuntoutuksensa aikana toimimaan vastuuryhmässä, jolloin heidän toimenkuvaansa kuuluu monenlaisia koko yhteisön toimintaan liittyviä organisointitehtäviä. Keskeistä vastuuryhmän tehtävissä on myös puuttua asiaan herkästi, jos joku yhteisön jäsen (oppilas tai henkilökunta) laiminlyö vastuitaan tai käyttäytyy sopimattomasti.