Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti

Aivomme rakentuvat merkityksellisissä suhteissa

Kehityksellinen trauma on käsite, joka viittaa pitkäaikaisiin haitallisiin kokemuksiin lapsuudessa tai varhaisessa elämässä. Trauman synty voi johtua esimerkiksi laiminlyönnistä, perheväkivallasta, erilaisesta hyväksikäytöstä, vanhempien päihdeongelmista tai muista vastaavista tekijöistä. Kehityksellisen trauman huomioiminen päihdekuntoutuksessa on tärkeää, koska trauma voi vaikuttaa merkittävästi päihteiden käytön syihin, ylläpitämiseen ja toipumiseen. 

Kankaanpään A-kodin työnohjaaja, perhe- ja paripsykoterapeutti, Theraplay- ja EMDR-terapeutti Kaisu Lanki piti aiheesta asiantuntijapuheenvuoron Kankaanpään A-kodin yhteistyöpäivässä. 

– Aivomme kehittyvät suhteessa toiseen eli valmiutemme ovat neurobiologisesti samanlaiset, mutta saamamme ärsykkeet muokkaavat kasvua ja kehitystä, rakentavat minuutta ja vahvistavat persoonallisuuden rakenteita, kertoo Lanki. 

Ensimmäisten elinvuosien merkitys 

Aivojen kehittyminen alkaa jo raskausvaiheessa, ja se jatkuu aina 26-vuotiaaksi asti. Lanki nostaa kuitenkin esiin niin sanotun 1000 vuorokauden säännön, joka korostaa ensimmäisten elinvuosien merkitystä aivojen kehittymisessä. Varhaislapsuuden kokemukset muokkaavat neuroniverkoston muotoonsa ja sopeuttavat sen siihen ympäristöön ja suhteisiin, joissa lapsen on selviydyttävä. 

– Ensimmäisen elinvuoden aikana aivojen tilavuus kaksinkertaistuu ja tällöin kypsyvät stressinsäätelyn, voimakkaiden tunnetilojen ja emootioiden aivoalueet. Kiintymykselliset suhteet ovat äärimmäisen tärkeitä, sillä näissä rakentuu turvallinen luottamus. Toistuvat hoivan kokemukset, hoivaava kosketus ja yhdessäolo luovat sisäisen turvallisuuden kokemuksen, sanoo Lanki. 

Kiintymyssuhteessa syntyneiden positiivisten kokemusten ansiosta lapsi oppii luottamaan toisiin ja itseensä. Hänelle syntyy positiivisia odotuksia itseään ja toisia kohtaan, ja hän oppii lähestymään maailmaa luottaen. Tästä muodostuu perusturvallisuuden tunne. 

Kaisu Lanki pitämässä puheenvuoroa
Kankaanpään A-kodin työnohjaaja, perhe- ja paripsykoterapeutti, Theraplay– ja EMDR-terapeutti Kaisu Lanki

Laajamittaisia vaikutuksia aikuisuuteen 

Varhaislapsuuden traumaattisilla kokemuksilla on laajamittaisia seurauksia myöhemmälle kehitykselle ja aikuisiälle. Hermostollinen epätasapainotila oireilee monin eri tavoin ja heijastuu niin sosiaalisiin suhteisiin kuin työ- ja opiskeluelämäänkin. 

– Kehityksellisestä traumasta kärsivät kokevat herkästi turvattomuutta ja häpeää, ja heillä on paljon negatiivisia uskomuksia itsestä, muista ihmisistä ja maailmasta. He eivät myöskään päästä muita ihmisiä lähelleen. Omaa haavoittuvuutta pyritään peittämään erilaisilla selviytymismalleilla, joihin voi liittyä riippuvuuksia, kertoo Lanki. 

Oireet voivat olla jopa psykofyysisiä eli näkyä esimerkiksi suolisto- ja ihovaivoina. Traumoilla on myös vaikutuksia perherakenteisiin, joissa suhteet saattavat olla vältteleviä tai jäsentymättömiä. Tasapainotilaa saattavat järkyttää erilaiset traumalaukaisijat, kuten hajut, äänet tai ajatukset. 

Tasapainotilan palauttamiseen löytyy keinoja 

Kehityksellisen trauman hoitaminen päihdekuntoutuksessa voi auttaa henkilöä ymmärtämään päihteidenkäytön taustalla olevia syitä ja löytämään terveempiä tapoja käsitellä traumaattisia kokemuksia. 

– Aivot ovat onneksi plastiset, eli ne voivat korjaantua. Aivot kehittyvät suhteessa, joten aivot voivat myös parantua suhteessa. Haitalliset selviytymismallit, jotka rakentuivat varhaisissa vuorovaikutussuhteissa voivat korjaantua uusissa suhteissa. Tarvitaan korjaavia kokemuksia tarjoavaa suhdetta, jollainen voi olla esimerkiksi ystävyyssuhde tai suhde puolisoon. Jo lapsuuden aikana tällainen suhde voi muodostua kavereihin, opettajaan tai muihin tärkeisiin aikuisiin, kertoo Lanki. 

Hoidossa otetaan myös huomioon erilaiset stressitilan vakauttamisen keinot. Esimerkiksi hengitysharjoituksilla voidaan ensisijaisesti rauhoittaa kehoa ja hermostoa sekä vahvistaa resilienssiä eli sietokykyä. 

Keinoja tasapainotilan palauttamiseen siis löytyy, ja niistä etsitään jokaiselle sopiva menetelmä tai niiden yhdistelmä. Kokonaisvaltainen lähestymistapa tarjoaa parhaan mahdollisen perustan pitkäaikaiselle toipumiselle ja auttaa yksilöä rakentamaan vahvemman ja terveemmän tulevaisuuden itselleen. 

Kankaanpään A-kodin yhteistyöpäivä järjestettiin keskiviikkona 24.5.2023 sekä paikan päällä A-kodilla että verkon välityksellä. Toinen artikkeli päivän puheenvuoroista löytyy linkistä: https://vakry.fi/menestyksekkaiden-toipumistarinoiden-takana-tavoitteellisuus-ja-yhteisollisyys/