Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti

Menestyksekkäiden toipumistarinoiden takana tavoitteellisuus ja yhteisöllisyys

Päihdekuntoutus on kokonaisvaltaista elämän eri peruselementtien rakentamista. Matkaa kuljetaan askel askeleelta – välillä kädestä pitäen ja karikoissa tukien – päämääränä on uusien näkökulmien saaminen elämään ja päihteettömien toimintamallien opettelu hoidon jälkeiseen arkeen.

Toipumispolun eri vaiheita ja niihin liittyviä kulmakiviä tuotiin esille Kankaanpään A-kodin yhteistyöpäivän asiantuntijapuheenvuoroissa.

Selkeä tavoite ja hyvä tehtävänanto luovat pohjan kuntoutukselle

A-kodin ja Mikkeli-yhteisön lääkäri Harri Seppälä toi esiin tärkeän hoidon onnistumiseen vaikuttavan lähtökohdan.

– Aina täytyy selvittää, mitä potilas itse haluaa, hoitoa ei voi tehdä tahdosta riippumatta. Mikä on konkreettinen, motivoiva tavoite hoidolle? Mitä tarkemmin potilas tietää halunsa, sitä tehokkaampia ovat toimenpiteet. Tärkeää on myös ymmärtää tavoitteen subjektiivisuus ja olla sen suhteen realistinen, sanoo Seppälä.

Seppälä toi puheenvuorossaan esille avo- ja laitoshoidon tehtäviä hoitoprosessissa sekä näiden yhteistyöhön liittyviä käytännön kehitysehdotuksia.

Hoitoprosessin perustana toimii avohoidon puoli, joka tuntee potilaan, suunnittelee hoidon ja edustaa jatkuvuutta potilaan suuntaan myös laitoshoidon jälkeen. Esimerkiksi asunnon saaminen usean viikon hoitojakson jälkeen on tärkeää. 

Laitoshoito muodostuu varsinaisesti kahdesta kokonaisuudesta, joka useimmin alkaa vieroitusjaksolla. Sen tavoitteena on akuutin päihdekierteen lopettaminen ja tilanteen stabiloiminen. Toinen kokonaisuus on kuntoutus eli varsinainen muutokseen tähtäävä hoitovaihe, jossa yksilöllisesti tehdyn hoitosuunnitelman mukaan edetään kohti tavoitetta.

– Yhteydenpito avo- ja laitoshoidon työntekijöiden välillä on äärimmäisen tärkeää joka vaiheessa. Laitoshoito tarvitsee riittävän laajan tehtävänannon avohoidolta, jotta kuntoutus voidaan toteuttaa. On myös hyvä hoitaa tärkeät sosiaaliset asiat, kuten ajoterveys ja lastensuojelu kuntoon, jotta kuntoutuksen aikana ei tarvitsisi näistä murehtia, sanoo Seppälä.

A-kodin ja Mikkeli-yhteisön lääkäri Harri Seppälä pitämässä webinaariluentoa
A-kodin ja Mikkeli-yhteisön lääkäri, Terveystalon päihdelääketieteen erikoislääkäri, psykoterapeutti Harri Seppälä

Supervoimat käyttöön yhteisöllisyyden ja vertaistuen avulla

Päihdeongelma ja mielenterveysongelma kulkevat usein yhdessä ja Seppälä käyttääkin näistä nimitystä ”miepä-ongelma”.

– Pitkään jatkunut päihdeongelma aiheuttaa mielenterveydelle haasteita, ja usein päihteitä on lähdetty alun perin käyttämään näiden ongelmien ratkaisemiseen. Kuntouttava laitoshoito on kuin elämänhallinnan sisäoppilaitos, jossa etsitään askel askeleelta edeten ihmisen omat supervoimat. Pidetään hyvä ilmapiiri ja annetaan kannustavaa palautetta pienistäkin asioista. Samalla luodaan voimavaroja ja erilaisia toimintamalleja myös ikävien elämäntilanteiden käsittelyyn tulevaisuudessa, kertoo Seppälä.

Näiden supervoimien löytymisen ja tuloksellisten toipumispolkujen taustalla on hyvin usein yhteisöllinen kuntoutusmuoto sekä vertaistuki. A-kiltojen liiton toiminnanjohtaja sekä VAK ry:n hallituksen jäsen Yrmy Ikonen valotti puheenvuorossaan sekä A-kodilla että Mikkeli-yhteisössä käytössä olevaa toimintamallia.

– Yhteisöllisyys muodostaa kuntoutukselle toiminnallisen ja menetelmällisen kehyksen. Kuntoutukselle luodaan yhteisölliset rakenteet, johon kuuluvat esimerkiksi yhteisökokoukset ja yhteiset aktiviteetit. Lähtökohtana on, että jokaisella on oma tasavertainen asema yhteisössä. Yhteisö tarjoaa vertaistukea ja suoraa, rakentavaa palautetta. Yksilö hoitaa yhteisöä ja yhteisö yksilöä, kertoo Ikonen.

Yrmy Ikonen pitämässä webinaaripuheenvuoroa.
VAK ry:n hallituksen jäsen, A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen

Hoitohenkilökunnalla on kokonaisuudessa tärkeä, valmentava rooli. Henkilökunta tukee asiakkaita toipumiskulttuurin ylläpidossa ja ylläpitää yhteisöllisiä rakenteita.

– Muutos alkaa toiminnasta. Yhteisöllisessä tekemisessä yksilöitä rohkaistaan toimimaan niin sanotulla ”Toimi ikään kuin” ‑ajatuksella. Eli jokaista rohkaistaan toimimaan ikään kuin hän olisi hyvä, vastuullinen ihminen. Toiminnan ja positiivisten onnistumisten myötä myös minäkuva muuttuu, sanoo Ikonen.

Kankaanpään A-kodin yhteistyöpäivä järjestettiin keskiviikkona 24.5.2023 sekä paikan päällä A-kodilla että verkon välityksellä. Toinen artikkeli päivän puheenvuoroista löytyy linkistä: https://vakry.fi/aivomme-rakentuvat-merkityksellisissa-suhteissa/