Mikkeli-yhteisö

Yhteisökasvatus | Mikkeli

Yhteisökasvatus on keskeisin menetelmä, johon Mikkeli-yhteisön riippuvuuskuntoutus perustuu. Yhteisökasvatuksessa koko yhteisöä tietoisesti käytetään vaikuttamisen välineenä ja metodina. Kaikki ihmissuhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus Mikkeli-yhteisössä tukevat oppilaiden toipumista päihderiippuvuudesta ja uudenlaisen elämäntavan oppimista.  Käytännössä tämä tapahtuu niin, että oppilas oppii uuden tavan ajatella, tuntea ja toimia – uudenlaisen tavan elää.

Tärkeimpinä yhteisökasvatuksellisina periaatteina Mikkeli-yhteisössä ovat tasa-arvo, turvallisuus ja keskinäinen kunnioitus.  Mikkeli-yhteisö toimii asiakaslähtöisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuu, velvollisuus ja valta on jaettu yhteisön jäsenten kesken. Jokaiseen oppilaaseen lähtökohtaisesti luotetaan kuntoutuksen ensi hetkestä lähtien. Esimerkiksi uuden asiakkaan ensimmäisenä työtehtävänä on aamuisin ja iltaisin huolehtia ovien avaamisesta ja sulkemisesta. Tällaisesta vastuun antamisesta ja luottamuksen osoittamisesta seuraa se, ettei Mikkeli-yhteisössä ole oppilaiden ja henkilökunnan vastakkainasettelua. Koko yhteisö toimii tavoitteellisesti siihen suuntaan, että oppilaat oppivat uuden päihteettömän elämäntavan.