Kankaanpään A-koti

Intervallikuntoutus | A-koti

Intervallikuntoutus on Kankaanpään A-kodin päihdekuntoutuksen läpikäyneille järjestettävä jatkokuntoutus. Intervallikuntoutuksen tavoitteena on antaa pelkkää avohoitoa intensiivisempää tukea päihteettömään elämään pyrkivälle. Päihteetön jakso peruskuntoutuksen alusta Intervallikuntoutuksen loppuun kestää yleensä noin puoli vuotta tai enemmän, mikä on tarkoituksellista motivaation säilyttämiseksi ja päihteettömyyden kannalta kriittisimmän ajan ylipääsemiseksi. Tutkimusten mukaan 2–3 kk kuntoutuksesta lähdön jälkeen on suurin retkahdusriski.

Intervallisoitot ja intervallijaksot

Intervallityöntekijä soittaa asiakkaalle noin kaksi kertaa kuukaudessa itsehoidon tueksi kotijaksoilla. Soitot ovat olennainen osa intervallikuntoutusta, joista monet kokevat hyötyneensä suuresti.

Intervallijaksoja on yleensä kolme, ja jaksot ovat hyvin intensiivisiä ja niiden kestoaika on kuusi päivää kerrallaan, sunnuntaista perjantaihin. Laitosjaksoilla asiakas osallistuu yhteisöllisiin keskustelu- ja toiminnallisiin ryhmiin ja purkaa kuntoutussuunnitelmaansa ja kotijaksoihinsa pohjautuvia aiheita ryhmissä. Asiakas myös arvioi sekä päihdekuntoutuksensa etenemistä että omaa hyvinvointiaan, jonka perusteella kuntoutussuunnitelmaa tarkistetaan kuntoutuksen edetessä.

”Onneksi sain sovittua jo peruskuntoutukseni aikana itselleni kolme intervallia! Ne ovat toipumistani tukevia etappeja ja ryhmässä mentiin todella syvälle ja perinpohjaisesti jokaisen kipupisteisiin. 100%- luotettava, turvallinen, empaattinen ja ikuisesti sieluni syövereihin jäävä intensiivi-viikko. Auttaa minua kaikilla elämäni osa-alueilla jatkamaan positiivista muutosta itsessäni.”