Kankaanpään A-koti

Arviointijakso | A-koti

Kankaanpään A-kodin perhekuntoutuksessa toteutetaan perhearviointia ja vanhemmuuden arviointia lastensuojelun avohuollon tueksi. Arvioinnin suorittaa moniammatillinen tiimi systeemistä työotetta hyödyntäen yhteistyössä perheen sekä kotipaikkakunnan viranomaisten ja verkoston kanssa. Työryhmässä on sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia että lääkäri päihde- ja mielenterveyden asiantuntijana.

Vanhemmuuden arviointi kartoittaa kokonaisvaltaisesti vanhemman valmiuksia toimia vanhempana ja vanhemmuuden kykyjä sekä perhetaustaa ja päihdehistoriaa. Perheen arvioinnissa tarkastellaan perheen arkea ja toimintaa, vahvuuksia, perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kokemuksia perheen tilanteesta. Asiakkaan oma näkemys muutoksen tarpeesta on tärkeä osa arviointia. Arviointijakso ympärivuorokautisissa laitosolosuhteissa kestää 4–8 viikkoa. Lopputuloksena syntyy perusteltu näkemys perheen tilanteesta sekä suositus jatkohoidolle ja tuen tarpeelle.

Käytettäviin menetelmiin kuuluvat muun muassa Hoivaa ja leiki -interventio, PerheSomeBody®, vanhemmuustyöskentely, perhearviointi, omaohjaajatyöskentely, päihdetyön menetelmät, teemaryhmät, vanhemmuuteen liittyvät kirjalliset tehtävät, haastattelut, havainnointi sekä perheen sisäisten vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen erilaisten toiminnallisten menetelmien kautta.